Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

ČSSD nepřipustí zavedení výpovědi bez udání důvodu

ČSSD nepřipustí zavedení výpovědi bez udání důvodu

Ekonomická krize a s ní spojený dočasný pokles ekonomiky se podle sociální demokracie nemůžou stát záminkou k razantnímu omezení práv zaměstnanců, jak navrhuje ODS. Pokoušet se v době krize zavádět výpovědi bez udání důvodu je ojedinělým postojem v celé EU a jen dalším důkazem „macešského“ vztahu ODS k zaměstnancům

Po celou dobu vlády Mirka Topolánka jsme museli čelit nesmyslným návrhům bývalého ministra Nečase. Jeho nejostudnějšími kroky je pokus o zavedení výpovědi bez udání důvodu, či zkrácení výpovědní lhůty na jediný měsíc. Ostatně i další návrhy ODS vedou ke snižování jistot zaměstnanců.

Ekonomická krize a její dopady naopak zesilují roli státu pro vznik nových pracovních míst a dodržování práv zaměstnanců. Sociální smír a férové vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli jsou klíčovým předpokladem prosperity.

Z této myšlenky také vychází náš program boje s ekonomickou krizí. Chceme zachovat stávající pracovní místa a vytvořit nejméně sto tisíc nových. K tomu chceme využít především zdroje z fondů EU, jejichž čerpání vláda Mirka Topolánka absolutně nezvládla. Díky prostředkům z Evropského sociálního fondu je také možné bez dopadu na státní rozpočet zavést zkrácený pracovní týden, který pomáhá řešit krizi v Německu.

Navrhujeme realistické a spravedlivé řešení hospodářské krize, které myslí na lidi a na zachování jejich práv i důstojnosti.

 

Zdeněk Škromach

místopředseda ČSSD

 

OPATŘENÍ ČSSD NA OCHRANU ZAMĚSTNANCŮ A BOJ PROTI DOPADŮM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE

1. Zvýšení podpor pro uchazeče o zaměstnání, kteří odpracovali v posledních třech letech alespoň 24 měsíců

2. Zvýhodněná podpora pro nezaměstnané v předdůchodovém věku, kteří mají odpracováno alespoň 35 let

3. Zajištění větší kapacity rekvalifikačních programů včetně zvýšení podpor při rekvalifikacích na 85 % předchozího čistého příjmu

4. „Kurzarbeit“ – pro firmy ohrožené krizí možnost krácení pracovního týdne na 4 nebo 3 dny s doplatkem ušlé mzdy z prostředků Evropské unie

5. Zakládání sociálních podniků pro zvýšení nabídky pracovních míst pro rizikové skupiny na trhu práce

6. Zvýšení výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti

7. Kontrola náborových agentur a vymýcení korupce spojené s náborem zahraničních dělníků zapojením konzulátů do procesu zprostředkování práce zahraničním dělníkům

8. Prodloužení podpory v nezaměstnanosti

9. Příspěvek na dopravu, který podpoří mobilitu pracovních sil

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze