Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Zvyšování důchodů by mělo poctivě reagovat na vývoj životních nákladů seniorské populace

Zvyšování důchodů by mělo poctivě reagovat na vývoj životních nákladů seniorské populace

S radou seniorů pracuje Zdeněk Škromach předlouhých 11 let. Vedení organizace se na něj se svými žádostmi i prosbami obrací poměrně často a nikdy se nestalo, že by si na seniory neudělal čas. Proč se vlastně rozhodl s Radou seniorů spolupracovat? A jak výsledky spolupráce vypadají konkrétně?

Jak dlouho pracujete ve prospěch seniorské populace?

Ačkoli jsem před dvaceti lety vyšel z řad odborů a zástupců pracujících, vždy jsem inklinoval k sociální politice obecně. Člověk by měl být morální a solidární. S tím je spjata i má spolupráce se seniory, ať již v období, kdy jsem byl v Poslanecké sněmovně, ve vládě, či nyní v Senátu PČR.

Co se Vám za tu dobu podařilo, čeho si nejvíce ceníte?

Věcí, kterých se podařilo obzvláště v sociální politice za celou dobu mého působení v sociální demokracii, je mnoho. Bohužel, mnohé těžce vydobyté cíle následně opozice snadno zbortí! Skutečně si vážím toho, že se mi podařilo prosadit změny v systému poskytování péče (zákon o sociálních službách), kdy příspěvek na péči neslouží pouze zdravotně postiženým, ale také seniorům. I senioři potřebují pomoci a mají na to právo, aniž by se tato pomoc stala pouze privilegiem bohatých.

V nedávném čase jsem byl velmi rád, že jsme splnili svůj volební slib a zase zrušili poplatky ve zdravotnictví. Zdravé financování zdravotnictví jednoznačně není založeno na poplatcích. Tento asociální poplatek dopadal především na seniory, které skutečně nemůžeme podezírat ze zneužívání veřejného zdravotnictví. Jsem si vědom, že životní úroveň seniorů po dobu dvou volebních období pod vládou pravicových stran klesala, a my nesmíme přestat tlačit v této vládě na vyrovnávání tohoto dluhu vůči důchodcům a směřovat k zajištění vyšší kvality jejich života.

Co se naopak nepovedlo a mrzí Vás to? 

Osobně jsem zklamaný z toho, že se nám v minulém období vůbec nepodařilo zablokovat devastaci našeho důchodového systému. Současná sociálně demokratická vláda tak musí napravovat škody místo toho, aby se v plné míře mohla vrhnout na systémové úpravy, které by narovnaly nespravedlnosti z minulosti a nastavily dlouhodobou udržitelnost systému. Osobně jsem neúspěšně navrhoval, aby zmocnění vlády k navyšování důchodů nebylo nijak zákonně omezeno. A velmi rád bych, aby se konečně mohly řešit nespravedlnosti mezi tzv. starodůchodci, mladodůchodci a novodůchodci. Také je stále připomínaná výtka vůči valorizaci starobních penzí v předešlém roce. Je skutečně hanebné, že to došlo až k oněm směšným 40 Kč. Bohužel koaliční partneři ve vládě nejprve tento návrh blokovali. Jsem rád, že i přesto vše se nakonec návrh ministryni Marksové podařilo prosadit. Dnes již máme jistotu, že sociální demokracie je oprávněna prosazovat zvýšení důchodů pro příští rok alespoň o v průměru 300 Kč.

Pokud ve volbách znovu uspějete, na čem hodláte pracovat v dalším volebním období?

Jedním ze zásadních problémů, na který se chci zaměřit v dalším období, je zastropování odchodu do důchodu na 65 letech. Pokud to sociální demokracie nebude moci prosadit přes koaliční partnery, budu to sám iniciovat v Senátu PČR. A to i s tou možností, aby lidé měli právo po 42 odpracovaných letech po střední škole odejít do důchodu v 60 letech. Lidé musí mít jistotu, kdy půjdou do důchodu, a že si po poctivě odpracovaných letech budou moci svého stáři ještě v klidu užít.

Co se budete snažit prosadit, zejména s ohledem na život seniorů?

Podporuji v krajských volbách například slib sociální demokracie o zajištění dopravy zdarma od 70 let. Pokud to jde úspěšně realizovat na Slovensku, musí to jít i u nás. Já osobně však kladu hlavní důraz na valorizaci penzí, jak jsem se již zmiňoval. Zvyšování důchodů by mělo poctivě reagovat na vývoj životních nákladů seniorské populace a nebýt nijak omezováno. V současnosti jsme spíše ve fázi nápravy škod z předešlých let, proto tento úkol vnímám jako dlouhodobý a prioritní. Od toho se odvíjí i další, jako je dostupnost kvalitní zdravotní péče a bydlení. Chci přispět k tomu, aby připravovaný návrh zákona o sociálním bydlení odpovědně řešil dostupnost bydlení pro seniory. Obzvlášť samostatně žijící senioři ve velkých městech se přeci nemohou v 21. století obávat o svou střechu nad hlavou! A zároveň chci přispět k dostupnosti domů s pečovatelskou službou. Pokud se nám podaří odbourat základní existenční ohrožení našich důchodců, můžeme následně podporovat i další vyžití seniorů a jejich aktivní stáří.

Co je pro Vás nepřípustné, z čeho nehodláte ustupovat? 

Nikdy nedopustím ohrožení svébytnosti našeho státu, svobody a bezpečí našich občanů. Vždy budu usilovat o kvalitu života našich občanů, aby měli jistotu, že za svou práci dostanou poctivě zaplaceno. Budou schopni ufinancovat své bydlení a potřeby. Budou mít kvalitní dostupnou zdravotní péči a jejich děti vzdělání. A nebudou se moci obávat o své bezpečí na ulicích našich obcí a měst.

Proč by měli dát svůj hlas právě Vám?

Musíme v současnosti usilovat o úspěch sociální demokracie ve volbách, abychom utvrdili většinu v horní komoře parlamentu a mohli dál realizovat náš program pro lidi. Bez podpory občanů ve volbách to nedokážeme. Potřebujeme silný mandát, abychom mohli prosadit systémové změny pro zlepšení podmínek pracujících a zároveň stabilní sociální systém a kvalitní veřejné služby. Nejen senioři, ale všichni občané si musí uvědomit, že vláda a parlament je schopen prosazovat jejich zájmy pouze s jejich podporou a naše síla je přímo úměrná jejich hlasům ve volbách. Lidé, kteří nejdou k volbám, pak nemají právo kritizovat. Vzdávají se dobrovolně své moci věci veřejné změnit.

Co byste chtěl voličům vzkázat?

Prosím jděte k volbám a hlasujte pro kandidáty ČSSD, hájíme vaše zájmy s důrazem na jistoty a bezpečí naší společnosti.

Autor: Lenka Desatová
Zdroj: Doba seniorů č.9/ XII. ročník, září 2016

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze