Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Zimola: Veřejný pořádek a bezpečnost v kraji je významnou prioritou

Zimola: Veřejný pořádek a bezpečnost v kraji je významnou prioritou

Letos potřetí, v pondělí 2. prosince, zasedala Bezpečnostní rada Jihočeského kraje. Tématem jejího pravidelného jednání byl nejen zpětný pohled na vyhodnocení souhrnných informací o červnových povodních a zejména o humanitární pomoci, která byla poskytnuta občanům, ale především příprava na další případné mimořádné situace ohrožující bezpečnost občanů a opatření pro krizové stavy.

„Spojovacím článkem všech opatření je v první řadě propojenost a spolupráce všech složek integrovaného záchranného systému a zajištění neodkladné péče v případě hromadných neštěstí. Na posledním zasedání se tedy konkrétněji hovořilo např. o  nouzových situacích, které vyžadují regulace dodávek pitné vody, připravenosti kraje na zimní sezónu, distribuci zdravotnických materiálů a léčiv nebo o již provedených nebo zatím plánovaných cvičeních.  Zástupci Policie České republiky informovali o činnostech souvisejících s oblastí veřejného pořádku a bezpečnosti, jedním z diskutovaných témat byl také traumatologický plán zdravotnických zařízení," řekl hejtman Zimola.

Bezpečnostní rada Jihočeského kraje je koordinačním orgánem pro přípravu na krizové situace. Předsedou bezpečnostní rady je hejtman. Mezi deset jejích členů patří ředitel krajského úřadu, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví krajského úřadu, ředitel Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, ředitel Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, ředitel Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, ředitel Krajského vojenského velitelství České Budějovice , ředitel závodu Horní Vltava, Povodí Vltavy, s.p. Praha, vedoucí Oddělení krizového řízení Krajského úřadu Jihočeského kraje. Na jednání jsou vždy přítomni ředitel Krajské veterinární správy, Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj, ředitel Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, ředitel JE Temelín, jako stálí účastníci bezpečnostní rady kraje.

Autor: Portál Jihočeského kraje

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze