Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
 • Facebook
 • Facebook
 • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Zimola: V rámci rozvoje nezapomínáme na peníze do investic

Zimola: V rámci rozvoje nezapomínáme na peníze do investic

Jihočeské zastupitelstvo schválilo schodkový rozpočet na rok 2014.

Objem celkových příjmů rozpočtu Jihočeského kraje pro rok 2014 ve výši 11 633 014 600 korun a výdaje ve výši 11 937 866 800 korun schválili ve čtvrtek 5. prosince 2013 krajští zastupitelé s tím, že schodek činí 304 852 200 korun.

„Hlavními prioritami rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2014 jsou finanční zajištění udržitelného rozvoje kraje, dosažení maximální míry čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU, příprava projektů k uplatnění do dalšího programovacího období, zachování platnosti úsporných opatření v oblasti všech provozních výdajů, udržení provozu zřizovaných organizací při požadavku maximálních úspor a zapojování fondů a garance splátek dříve přijatých úvěrů," uvedl hejtman Jiří Zimola.

Největším balíkem v rámci celkových příjmů jsou příjmy ze sdílených daní, tedy příjmy, které jdou kraji ze státního rozpočtu na základě rozpočtového určení daní. Činí zhruba 4,085 miliardy korun, tedy něco málo přes 35 procent z celkových příjmů rozpočtu kraje na rok 2014. Meziročně jde o nárůst oproti očekávané skutečnosti roku 2013 o 1,6 procenta, nedosahují však úrovně skutečnosti roku 2008.

Na druhém pólu, tzn. u příjmů, které rozpočtem kraje víceméně pouze protékají, dominuje dotace ministerstva školství na úhradu tzv. „přímých nákladů na vzdělávání" v regionálním školství, tedy na platy učitelů a na provoz krajem zřizovaných škol. Tato částka činí 5,5 miliardy korun, což představuje 47,4 procenta z celkových příjmů.

„A konečně další také významnou příjmovou položkou jsou projekty EU, kde již došlo k realizaci a kde očekáváme podle smluv naplnění výdajů, které jsme tam předfinancovávali. V tomto případě očekáváme částku zhruba 1,7 miliardy korun, tedy něco přes 14 procent z celkových příjmů," vypočítal Zimola.

Výdaje z rozpočtu se dělí se na ty běžné a kapitálové, neboli investiční. „Běžné výdaje činí zhruba 80 procent. To znamená, že kraj dává zhruba 9,5 miliardy korun na věci, které musíme financovat v souvislosti s chodem Jihočeského kraje. Mimo jiné sem patří i ty již zmíněné průtočné peníze pro školy. Kapitálové výdaje navržené ve výši zhruba 20 procent pak činí zhruba 2,4 miliardy korun. Jedná se o velmi významnou částku a jsem rád, že se nám k ní podařilo po dlouhých domluvách dobrat. A že Jihočeský kraj nezapomíná v rámci svého rozvoje posílat peníze i do investic," zdůraznil Zimola.

Rozpočtový schodek pro rok 2014 nebude kraj v žádném případě financovat prostřednictvím jakýchkoli půjček nebo úvěrů. „Naopak, v rozpočtu máme částku 275 milionů korun, která je regulérní splátkou úvěru, kterou jsme si vzali od Evropské investiční banky. To spolu se schodkem zhruba 305 milionů činí asi 580 milionů korun, které je potřeba krýt. Rozhodli jsme se, že tyto prostředky pokryjeme ze zůstatků našich účelových fondů, to znamená, že sem z Fondu vodního hospodářství půjde zhruba pět milionů, z Fondu rozvoje školství 54 milionů a z Fondu rozvoje sociální oblasti 113 milionů korun. A ten zbytek je kryt z nového letos zřízeného Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje," vyčíslil Jaromír Novák, krajský radní pro oblast financí a rozpočtu.

Kapitálové výdaje celkem 2,4 mld. Kč – přehled významných akcí

Doprava: Celkem přes 1, 096 miliardy Kč

Příklady:

 • První etapa, část 1.1 přeložka silnic II/156 a II/157 v Č. Budějovicích (zanádražní komunikace) 129,5 milionu Kč a čtvrtá etapa za 177 milionů Kč
 • Modernizace komunikací II. a III. třídy (projekt P6) - 297,3 milionu Kč
 • Radionavigace pro Jihočeské letiště - 95 milionů Kč
 • Vybudování heliportu pro leteckou záchrannou službu na Jihočeském letišti - 42 milionů Kč

Podpora podnikání: Celkem 82,7 milionu Kč

 • Prostřednictvím podpory evropského projektu - Jihočeský vědeckotechnický park, a.s – etapa IIA - 82,7 milionu Kč

Vzdělávání a školské služby: Celkem 317 milionů Kč

Příklady:

 • Projekty školských zařízení kraje (MŠ, ZŠ,SOŠ, gymnázia, DM, ZUŠ) - cca 35 projektů (Operační program životního prostředí) – celkem 232,5 milionu Kč, nejvýznamnějšíSOŠ Velešín - 45,3 milionu Kč
 • Výstavba výukového pavilonu naStřední škole polytechnické v ČB - 27,8 milionu Kč

Zdravotnictví: Celkem 196 milionů Kč

Příklady:

 • Navýšení jmění nemocnic k realizaci investičních záměrů - 90 milionů Kč
 • Podpora projektů - NemocniceStrakonice rekonstrukce operačních sálů a JIP + rekonstrukce lůžkového fondu - 41 milionů Kč
 • Nákup sanit pro ZZS - 16 milionů Kč

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj: Celkem 443 milionů Kč

Příklady:

 • Investiční část vyhlašované grantové a dotační politiky - 60 milionů Kč
 • Aktualizace územních plánů a inovační strategie - 9,9 milionu Kč

Sociální služby: Celkem 245 milionů Kč

Příklady:

 • Dokončení Domova seniorů v Bechyni včetně vybavení - 128,2 milionu Kč
 • Rekonstrukce domovů Dačice, Kaplice, J. Hradec, Dobrá Voda - 19 milionů Kč

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze