Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Zimola: Jako hejtman budu svému regionu platnější

Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje za ČSSD. Dovoluji si veřejně oznámit, že jsem se k datu 31.3.2014 rozhodl rezignovat na svůj poslanecký mandát a nadále se plně věnovat práci hejtmana Jihočeského kraje.

K tomuto rozhodnutí mne vedlo několik důvodů:

1. Ačkoli mne k tomu nenutí žádná zákonná povinnost, ctím pravidla. Vždy jsem je ctil a ctít je hodlám i nadále. Hluboce se mě dotýkaly nepravdivé spekulace o touze po mnoha funkcích nebo dvou platech. To nikdy nebylo mou motivací. Nemá smysl v těchto spekulacích dále pokračovat, mým dnešním oznámením je považuji za vyřešené a jejich šiřitele za usvědčené z mýlky.

2. Vysvětlení dlužím zejména svým voličům z Jihočeského kraje, kteří mě do sněmovny zvolili. Jejich podpory si vážím, o to víc, že mě podpořili výjimečným počtem preferenčních hlasů a i nadále mi vyjadřují podporu v poslanecké práci. Chci je proto ujistit, že jsem své rozhodnutí pečlivě promýšlel právě s ohledem na zájmy Jihočechů a Jihočeského kraje. Neutíkám před odpovědností, ale došel jsem k závěru, že jako hejtman budu svému regionu platnější.

3. Jde mi také o úspěch ČSSD v nadcházejících zejména komunálních volbách a věřím, že jako hejtman budu moci kolegům v kraji výrazněji pomoci. Doufám současně, že to přispěje i ke zklidnění stále ještě rozháraných emocí uvnitř ČSSD.

4. Považuji za podstatné zdůraznit, že na mé místo nastupuje zkušená jihočeská politička a poslankyně v minulém období, Vlasta Bohdalová. Paní Bohdalová již několik posledních týdnů pracovala jako moje asistentka zde v PSP, právě aby byla připravena okamžitě zaujmout mé místo a pokračovat v rozdělané práci a systematické obhajobě jihočeských témat. Právě s Vlastou Bohdalovou, stejně jako s dalšími jihočeskými poslanci, tedy ministrem průmyslu Janem Mládkem a Slávkem Jandákem, jsem dohodnut na úzké spolupráci. Tudíž vliv a hájení zájmů našeho kraje na půdě poslanecké sněmovny se mým rozhodnutím v žádném případě nijak neoslabí.

5. S tím souvisí i témata, která hodlám dále prosazovat, jak na regionální tak na celostátní úrovni. Jde o několik klíčových oblastí:

  • A. Povodně, kterými Jižní Čechy skoro každoročně trpí a my musíme na všech úrovních, tedy jak na místní, tak i na krajské a státní, dělat vše pro to, aby jejich dopady byly co nejmenší. Významnou roli v tom může sehrát parlament a já se na něj budu chtít obracet s takovými návrhy zákonů, které nařídí všem vlastníkům pozemků a správcům toků takové povinné zásahy, které minimalizují povodňové škody a ochrání lidské životy.
  • B. Boj proti lichvě, proti nemravnému zneužívání exekucí, proti privatizaci sociálních dávek na bydlení a jejich zneužívání a v důsledku toho zahánění poctivých lidí do stavu sociální nouze a bídy jen proto, že stát nebyl schopen nastavit jasná pravidla.
  • C. Třetí téma je zdravotnictví a krajské nemocnice. Na toto téma jsme se již vyjádřili spolu s mými kolegy minulý týden. Jen doplním, že síť krajských nemocnic je základní sítí a ignorování její důležitosti povede ke kolapsu českého zdravotnictví.
  • D. Dokončení dálnice D3. Jako hejtman jsem shodou okolností v předminulém týdnu vstoupil do jednání mezi státem a majiteli některých pozemků, kde hrozily zásadní komplikace a zdržení celé dostavby a jsem přesvědčen, že se nám tuto hrozbu podařilo zažehnat. Přesto vím, že dokud dálnice nestojí, nic není jisté a já chci tlačit na stát, aby dělal vše, k čemu se zavázal a co je pro další rozvoj mého a našeho kraje klíčové a dálnici a na ni navazující rychlostní komunikaci na hranice s Rakouskem již konečně dostavil.

Toto jsou základní témata, která mají celostátní platnost a přitom zásadně ovlivňují život v kraji a přímo se dotýkají i výkonu práce hejtmana a jeho úřadu. Za těchto podmínek mohu s veškerou pokorou složit svůj poslanecký mandát a pokračovat v práci hejtmana Jihočeského kraje.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem mým kolegům a spolupracovníkům za významnou pomoc, které se mi v posledních měsících z jejich strany dostávalo. Chci poděkovat i jihočeským voličům za to, že mne s absolutně nejvyšším počtem preferenčních hlasů vyslali do Sněmovny a umožnili mi tak aspoň na několik měsíců nahlédnout do velké politiky. A chci poděkovat i té části novinářské veřejnosti, která se nepřipojila k tendenčnímu honu na hejtmany a poněkud bulvárnějšímu popisu toho, čím údajně tato země trpí, vím, že to neměli jednoduché a tím víc si toho vážím.

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze