Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Zahájení stavby Centra služeb pro seniory Kyjov

Zahájení stavby Centra služeb pro seniory Kyjov

Slavnostní zahájení stavby „Centrum služeb pro seniory Kyjov – rozšíření“

Kyjov, 27.6.2012 – Dnešního dne se uskutečnilo slavnostní zahájení stavby „Centrum služeb pro seniory Kyjov – rozšíření“. Symbolického poklepu základního kamene se zúčastnili představitelé Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem, představitelé města Kyjova v čele se starostou Františkem Luklem, pracovníci Úřadu Regionální rady Jihovýchod vedeni ředitelem Arturem Zatloukalem, přítomni byli ředitelé řady příspěvkových organizací Jihomoravského kraje, účastníci výstavby z okruhu přípravy, projekce i z dodavatelsko-odběratelské sféry, zaměstnanci a uživatelé současného zařízení a v neposlední řadě místopředseda Senátu Parlamentu České republiky Zdeněk Škromach.

Stavba byla projektována firmou Projektis s.r.o., Kyjov a povolena Stavebním úřadem Městského úřadu Kyjov. Zhotovitelem provedení stavby bylo otevřeným podlimitním výběrovým řízením vybráno Sdružení firem MSO servis spol.s r.o., Kyjov a CGM Czech a.s., Říčany. Nabídková cena je 69 487 tis.Kč bez DPH (79 235 tis.Kč včetně DPH).  Doba realizace stavby byla vysoutěžena na 457 dní, což je 15 měsíců. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 29.5.2012 a staveniště bylo dodavateli předáno dne 8.6.2012, čímž byly zahájeny stavební práce. Technický dozor investora provádí firma Jančálek s.r.o., Břeclav.

Na přípravné a projekční práce bylo dosud vynaloženo 3 527 tis.Kč, náklady na vybavení interieru jsou předpokládány ve výši 8 010 tis Kč.

Projekt je veden v programu ROP Jihovýchod pod registračním číslem CZ.1.11/3.4.00/17.01270 a je schválen k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV. Smlouva předpokládá podporu příspěvkem ze strukturálního fondu ERDF v podílu až 85% celkových způsobilých výdajů. Podepsání smlouvy se uskuteční v měsíci srpnu letošního roku. Další část financování je zajištěna  dotací zřizovatele – Jihomoravského kraje v rámci úvěru od Evropské investiční banky.

Stavbou bude navýšena dosavadní kapacita pobytového zařízení sociálních služeb ze současných 71 míst pro uživatele na 131 míst. Nových 60 lůžek bude pouze ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích, přičemž vždy 2 pokoje budou mít samostatné sociální zařízení, což představuje výrazný kvalitativní posun proti dosavadnímu bydlení u nás. Navýšená kapacita uživatelů bude rozložena do tří služeb. Služba Domov pro seniory se navýší o 39 míst, služba Domov se zvláštním režimem 16 míst a 5 míst nově zřizovaná odlehčovací služba.

Zajištění nového provozu přinese nově vytvořená pracovní místa pro celkem 28 pracovníků.

Autor: Jan Letocha, ředitel CspsK - tisková zpráva


Zahájení přístavby Centra služeb pro seniory Kyjov

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se ve středu 27. června 2012 zúčastnil slavnostního poklepání základního kamene a zahájení stavby „Centrum služeb pro seniory Kyjov – rozšíření“.

„Pro seniory nejen z regionu Kyjovska tento projekt po svém dokončení přinese nové možnosti. Stávající kapacita centra se totiž zvýší o 60 lůžek. Za 15 měsíců tak vznikne pobytové zařízení v hodnotě 80 milionů korun, které nabídne péči o seniory hodnou začátku jednadvacátého století,“ konstatoval hejtman Michal Hašek.

Jihomoravský kraj tímto projektem pokračuje v realizaci svého plánu investičních akcí ve všech okresech kraje, kde rekonstrukcí či dostavbou dosavadních a výstavbou nových zařízení pro seniory vznikne více než půl tisíce nových lůžek - z toho polovina pro klienty vyžadující zvýšenou péči.

Zdroj, autor: www.kr-jihomoravsky.cz

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze