Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Vyvolaly obstrukce ODS stávku dopraváků?

Vyvolaly obstrukce ODS stávku dopraváků?

V době, kdy budete číst tyto řádky, už bude zřejmé, zda se podařilo stávku pracovníků v dopravě odvrátit, nebo zda u nás došlo poprvé od roku 1989 k takto rozsáhlé protestní akci odborářů. Já osobně si samozřejmě přeji první variantu – ale rozhodně nemohu odsoudit ani tu druhou. Dojde-li ke stávce, bude mít drtivá většina občanů problém dostat se do zaměstnání či odvézt děti do školy.

A věřím, že řada takto postižených nebude vůči organizátorům stávky šetřit kritikou. Což ovšem bude chyba – „viníkem” stávky by totiž nebyli odboráři, ale někdo úplně jiný. Stávka je zcela legitimní prostředek protestu a právo na ni je zakotveno v ústavě. Naše odboráře pak nemůže ani ten nejzarputilejší kritik vinit z toho, že by tohoto práva nějak zneužívali či nadužívali. Naopak – na rozdíl například od Francie, Itálie či Německa patříme k zemím, kde je stávka takřka neznámý pojem, a to zejména díky tomu, že u nás probíhají konstruktivní jednání tripartity, tedy zástupců zaměstnavatelů, odborů a vlády. Nebo alespoň do nedávna.

Na jednom z posledních jednání se totiž všechny zúčastněné strany shodly, že zdanění zaměstnaneckých výhod, jako jsou režijní jízdenky či závodní stravování, je technickou (na toto slovo je nutné klást důraz) chybou v zákoně, kterou je třeba napravit. Kdyby se tak stalo, nedošla by situace tak daleko a nevznikl by ani tento článek. Pokud by se totiž vůbec o stávce mluvilo (o čemž já osobně značně pochybuji), vyřešila by se záležitost obratem na tripartitě a lidé by se o ní ani nedozvěděli.

Bohužel – a tím se dostáváme k hlavnímu viníkovi stávky – záležitost musí projednat parlament. Poslanci ODS i v tomto případě názorně předvedli, že je konstruktivní a věcná debata nezajímá a hledí na záležitost výhradně ideologicky.

Představitelé ODS se tak dokonce i v tisku dopustili vůči odborářům řady výroků, které nelze označit jinak než jako urážky. Mám zde na mysli termíny jako „odborový boss” či „soudruzi z odborů”, které do slovníku normálního evropského politika 21. století rozhodně nepatří.

Stejně absurdní je i tvrzení o spojení odborů s levicovými stranami. Odbory jsou dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. To, že někteří představitelé odborů jsou zároveň členy ČSSD či za ni kandidují (jiní odboráři jsou zase členy dalších stran, ale to pánové z ODS příliš nezdůrazňují), přitom znamená jen jedno. Totiž že ČSSD má takový program, se kterým se zaměstnanci i jejich zástupci často shodují.

Jako by to nestačilo, rozhodla se ODS řešit tuto záležitost obstrukcí. Nejdříve s odboráři odmítají jednat, a když jednají, tak ještě před schůzkou oznamují přes média, že se stejně nedohodnou. ČSSD opakovaně navrhovala, aby se schůzky tripartity (nebo alespoň schůzky premiéra s představiteli odborů) zúčastnili také předsedové ODS a ČSSD. Odpověď pana Topolánka, obohacená o již tradiční strašení Řeckem, zněla ne.

Ať už stávka dopraváků bude či nebude, ať už se najdou způsoby, které ji odvrátí či neodvrátí, jedno je jisté: byla to ODS, která si vystávkovala stávku.

Zdeněk Škromach, místopředseda ČSSD

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze