Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Volby by měly rozhodovat programy a ideje, nikoli peníze!

Volby by měly rozhodovat programy a ideje, nikoli peníze!

Omezovat náklady na kampaň?

Transparentnější financování politických stran zvýší jejich důvěryhodnost.

V Poslanecké sněmovně je předložen vládní návrh změny zákona, kterým se výrazně upřesňuje vymezení volební kampaně a zároveň se jím omezují výdaje politických stran na ni. Tímto návrhem vláda sociální demokracie usiluje o zlepšení důvěryhodnosti politických stran cestou zvýšení transparentnosti jejich financování.  Návrh vnímám jako jeden ze sady potřebných zákonů v zájmu snížení korupce v tomto státě. Politické strany a hnutí jsou financovány převážně ze státního rozpočtu a hospodaří s veřejnými prostředky, proč by tedy neměly skládat své účty voličům i doslovně?

Návrh podporuji nejen proto, že vychází z volebního programu ČSSD.

ČSSD se již ve volbách v roce 2013 pokusila zprůhlednit své hospodaření při volební kampani a zároveň přijala jako jedno z stěžejních témat svého volebního programu právě financování politických stran. V současné době jsou pravidla k vedení předvolebních kampaní nastavena velmi mírně, mnohdy ani neukládají kandidujícím subjektům téměř žádné povinnosti. Taková legislativní situace samozřejmě nepřispívá k posílení důvěry občanů v politické strany. Vztah voličů ke stranám a politickému systému v České republice je narušen silnou nedůvěrou a kritikou za korupci, neakceschopnost a klientelismus. A tak mnohdy opomíjíme, že zastupitelská demokracie stojí a padá s funkčním systémem politických stran a jejich volnou a rovnou volební soutěží.

Mají se v demokracii omezovat náklady na kampaň?

Otevírá se tak otázka, zda regulace výdajů na volební kampaň je demokratická a patří do demokratického systému voleb? Myslím si, že jednoznačně ano. Předkládaný návrh zákona je kamínkem v mozaice. Jde ruku v ruce s druhou navrhovanou novelou zákona o sdružování v politických stranách a hnutích, která by měla výrazným způsobem změnit transparentnost jejich financování a upravuje povinnost kontroly nově vzniklým Úřadem pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Návrh zákona reaguje na nedostatky kritizované Radou Evropy, zároveň připojuje Českou republiku k polovině evropských států, které již limity na výdaje ve volební kampani legislativně přijaly. Domnívám se, že limit není v takové výši, aby omezoval menší politické subjekty v jejich dostatečné prezentaci a uvedení do volební soutěže. Zároveň však přináší všem kandidujícím subjektům srovnatelné podmínky z hlediska výše částky, kterou lze na volební kampaň v době vymezené před samotnými volbami použít. Volby by přeci měly rozhodovat programy a ideje, nikoli peníze!

Cíl návrhu je ambiciózní, jde však o běh na dlouhou trať.

Ačkoli je vládní návrh ambiciózní, naráží na mnohá úskalí spletitého prostředí politické soutěže. Například s časovým vymezením volební kampaně či jak naložit s jinými druhy politické reklamy? Volební kampaní se pro účely tohoto zákona rozumí jakákoli propagace kandidujícího subjektu, volební agitace v jeho prospěch, avšak i sdělení v neprospěch kandidující politické strany, politického hnutí, koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta. Tudíž volební kampaní můžeme vnímat i uveřejnění fiktivních volebních preferencí na středních školách? Prostředí politiky je velmi houževnaté a transparentnost v tomto případě je nutné vy- žadovat i od dalších subjektů, které se do politického dění zapojují, například neziskové organizace nevyjímaje, které mnohdy mají neprůhledné financování z různých zahraničních a kdo ví jakých zdrojů. Ideálu se totiž budeme vždy jen přibližovat natolik, nakolik zavládne i v naší společnosti, jíž obrazem politika je.

Zdeněk Škromach
místopředseda Senátu

Zdroj: Časopis Senát 4/2015

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze