Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Vládní zákon o sociálních službách poškodí kraje

Místopředseda ČSSD Zdeněk Škromach k novele zákona o sociálních službách.

„V tuto chvíli je situace taková, že není vůbec jasné, jak budou financovány sociální služby od 1. 1. 2012, kdy by mělo financování mělo přejít na kraje. Ale v zásadě v době přípravy rozpočtu krajů, která v těchto měsících probíhá a bude probíhat, by mělo být jasno, podle jakých pravidel by byly převedeny finanční prostředky na kraje.

Zkušenosti z minulých let ukazují, že byla snaha výrazným způsobem prostředky krátit, což by znamenalo ve své podstatě výrazným způsobem omezení sociálních služeb a jejich dostupnosti v rámci působnosti krajů i z hlediska poskytovatelů sociálních služeb. Určitá opatření, která se chystají na MPSV se týkají i oblasti zaměstnanosti lidí se zdravotním postižením a na to je třeba reagovat.

Návrh novely zákona, který by posunul účinnost převedení na kraje máme připravený, počítáme s tím, že by účinnost měla být posunuto o dva roky. Do té doby by mělo být vyjasněno, jakým způsobem a za jakých podmínek budou financovány sociální služby v ČR a jakým způsobem budou případně poskytovány dotace pro kraje, obce a neziskové organizace. Otázkou je, zda by to mělo být pouze rozpočtovým určením daní, ale zatím máme obavu, že by mohly vznikat poměrně velké rozdíly v rámci jednotlivých krajů v úrovni a dosažitelnosti poskytování jednotlivých sociálních služeb," prohlásil stínový ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze