Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

V BULHARECH SE PŘIPRAVUJE SANACE SVAHU

V BULHARECH SE PŘIPRAVUJE SANACE SVAHU

Způsobem sanace svahu nasáklé horniny v obci Bulhary se 18. září 2014 odpoledne a večer zabýval Krizový štáb JMK.

Členové krizového štábu si vyslechli informace statiků, kteří v předložené zprávě navrhli způsob řešení stabilizace narušených svahů. Následně byla z člunu Hasičského záchranného sboru provedena obhlídka těchto míst. Po ní a souvisejících konzultacích bylo zvoleno konkrétní řešení.

„O technickém způsobu sanace se rozhodlo po prohlídce místa experty z člunu na řece Dyji – získali jsme tak komplexní přehled a mohla být zvolena nejschůdnější technická varianta. V pátek začne příprava terénu, vznikne provizorní příjezdová cesta, kdy navezené balvany zpevní nejprve patu svahu a pak se bude následovat zpevnění svahu,“ upřesnil zvolené řešení hejtman Michal Hašek.

David Kareš, zástupce velitele hasičského útvaru z Hlučína, odhadl délku prací na řádově dny až týdny. Jak dále konstatoval, na dobré cestě je sladění záchranných prací s již zahájeným projektem z fondů EU na sanaci břehů v celkové délce 500 metrů.

„Samozřejmě, že přednost má ochrana životů, zdraví a majetku lidí - čili jednáme v této věci se Státním fondem životního prostředí. Velmi kvituji, že Státní fond životního prostředí je připraven pomoci obci, která je příjemcem uvedené dotace a jednat o změně projektu a začlenit do něj záchranné práce,“ konstatoval hejtman. Jak dodal, na ohrožených místech byla již také instalována prozatímní měřící zařízení, která jsou kontrolována dvakrát denně.

Krizový štáb si také vyslechl informace o průběhu evakuace obyvatel ze dvou ohrožených domů. „Jsem rád, že evakuace obyvatel z ohrožených domů proběhla bez problémů – všichni jsou ubytováni mimo zasažené nemovitosti. Samozřejmě, že jsou řádně poučeni o tom, jakým způsobem mohou eventuálně navštívit svoje bydliště,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Starosta Bulhar Jiří Osička potvrdil, že evakuovaní obyvatelé se budou moci vrátit domů, až bude svah definitivně zajištěn.

Autor: Portál Jihomoravského kraje

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze