Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Tato vláda pracuje na devastaci sociálního státu!

Tato vláda pracuje na devastaci sociálního státu!

Kroky vlády P. Nečase vedou k rozvratu sociálního smíru v tomto státě. Společnost se aktivizuje nikoli však pouze v posledních dnech demonstracemi proti vládě pod záštitou občanských iniciativ a výzev, ale větší hrozbou je rostoucí odpor lidí mezi sebou navzájem.

Roste intolerance mladé generace vůči seniorům, většinové zdravé populace vůči nemocným a zdravotně postiženým. Vládě se daří podněcovat nenávist mezi středně a nízko příjmovými skupinami a odvracet pozornost od vysoce příjmových privilegovaných vrstev, které jako jediné profitují z této vlády.

Vláda hovoří o nutnosti úspor a o krizi sociálního státu, který je „samozřejmě“ viníkem stále se zhoršující situace, klesající životní úrovně občanů i klesající hospodářské prosperity země. Přiznání, že jde ve skutečnosti o důsledky tzv. pravicové politiky? Nehrozí. A převzetí zodpovědnosti a odstoupení od válu? Už tuplem ne.

Zpřísněním zákoníku práce, omezováním dávek v nezaměstnanosti, zavedením „nucených prací“ prostřednictvím institutu veřejné služby a nefinancováním aktivní politiky zaměstnanosti ministr Drábek docílil rostoucí nezaměstnanosti a posílení chudoby ve státě. Zpřísňování či dokonce rušení sociálních dávek pro nejpotřebnější, škrcení finanční podpory organizacím občanského sektoru poskytujícím sociální služby, zároveň zmrazení valorizace důchodů, minimální mzdy a proti tomu privatizace veřejných služeb a důchodových fondů, to jsou kroky současné vlády. Prosazováním těchto surových kapitalistických zájmů dochází k bourání doposud vybudovaných sociálních základů moderní české společnosti. A jak je již zcela prokazatelné, vůbec nepůsobí jako lék „krize“ státních financí.

Jediným východiskem ze situace vidím odstup vlády a vypsání předčasných voleb!

Nová vláda musí získat legitimitu od občanů a začít rychle s nápravou současného stavu. ČSSD má řešení! Je nutné zvýšit příjmy veřejných rozpočtů konstruktivním a solidárním rozvržením odpovědnosti mezi občany progresivním zdaněním fyzických osob a právnických osob, snížením výdajových paušálů pro živnostníky, zrušením stropů odvodů na zdravotní a sociální pojištění, zavedením srážkové daně vůči daňovým rájům a posílením orgánů státu v boji s daňovými úniky.

Zároveň prosazujeme skutečný nikoliv jen předstíraný boj s korupcí v hospodaření s veřejnými prostředky. A mnoho dalších konkrétních kroků v našem programu, pro který jsou základem odborníky připravené teze, které zároveň prošly veřejnou debatou. ČSSD se snaží reflektovat současné potřeby občanů tohoto státu a je adekvátně připravena řešit současnou situaci.

Zdeněk Škromach
Místopředseda ČSSD a Senátu P ČR

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze