Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
 • Facebook
 • Facebook
 • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Sociální úloha státu, krajů a obcí

5.1 Obecná část:

            Role krajů a obcí v sociální oblasti je nezastupitelná. Dosud ale v této oblasti neexistuje fungující systém vztahu mezi státem, kraji a obcemi. Lze konstatovat, že kraje své místo v systému veřejné správy teprve hledají a obce si ještě zcela neosvojily svoji roli, kterou by měly v sociální oblasti plnit. Kromě problémů se spoluprací a koordinací je zde také problém nedostatku koncepčnosti.

            Prostřednictvím představitelů a představitelek ČSSD v krajích a obcích je třeba prosazovat sociálně demokratickou sociální politiku. Je nutné přitom vycházet z pravomocí a povinností, které obce a kraje vůči občanům mají už dnes, ale mnohdy je neplní. Obsah i formy sociální politiky na všech úrovních je užitečné odvíjet od programových dokumentů Evropské unie a závěrů odborných konferencí pořádaných k dané problematice.

5.2 Doporučená řešení:

            Stát by měl ve vztahu ke krajům a obcím:

 • prosazovat priority v sociální oblasti prostřednictvím rozvojových koncepcí a programů a na ně účelově vázaných finančních prostředků;
 • metodicky podporovat tvorbu a realizaci komunitních plánů a vyhodnocovat jejich plnění;
 • zaměřit své finanční pobídky také na podporu rodinné politiky v obcích a krajích včetně veřejných služeb pro děti;
 • garantovat nad-regionální služby včetně investičních potřeb krajů.
 • Finanční podpora sociálního a chráněného bydlení, včetně družstevních forem vlastnictví.

            Kraje by měly mít povinnost:

 • zpracovávat plány rozvoje sociálních služeb na svém území, ve kterém definuje potřeby uživatelů, dostupnost, způsoby financování (granty obcí, měst, kraje, státu a dalších zdrojů). Spolupracovat přitom s organizacemi občanského sektoru a respektovat vazby na další oblasti (provázanost plánovaných činností);
 • mapovat poskytování sociálních služeb, provádět kontroly jejich kvality a garantovat jejich dostupnost na základě potřeb uživatelů.
 • finančně i organizačně zabezpečovat zařízení pro předškolní děti.

Obce by měly mít povinnost:

 • vytvářet za účelem komunitního plánování sdružení obcí;
 • finanční podpora státu bude podmíněna existencí komunitního plánu.
 • úzce spolupracovat s neziskovými organizacemi za účelem pomoci potřebným;
 • starat se o své sociálně potřebné včetně práce s problémovými rodinami tak, aby docházelo k minimalizaci odebírání dětí do ústavní péče ze sociálních důvodů;
 • řešit bezdomovectví svých obyvatel;
 • budovat sociální a chráněné bydlení, včetně podpory družstevního vlastnictví.

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze