Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Sociální stipendia pro studenty ze Slovenské republiky

Sociální stipendia pro studenty ze Slovenské republiky

Zdeněk Škromach odpovídá na dotaz čtenáře webu ParlamentníListy.cz

Dotaz od: Jana Wursta

Dobrý den pane místopředsedo,

obracím se na Vás s žádostí o radu.

Studuji na pedagogické fakultě v Brně a zároveň dělám univerzitního studentského poradce. Poslední dobou dostáváme často dotazy ohledně pobírání sociálního stipendia zahraničními studenty. Některé zdroje z ÚP tvrdí, že na toto mají tito studenti nárok, že stačí jen dorovnání českými úřady. Druzí to odmítají a třetí tvrdí, že je potřeba, aby nějaký člen rodiny zahraničního studenta měl vztah k České republice (pracoval tady, měl trvalý pobyt apod.), aby mohlo dojít k dorovnání sociálních dávek ze slovenských na české. Díky tomu by student dostal potvrzení, že má na toto stipendium nárok.

Ovšem právě přes tyto protichůdné odpovědi stále nevíme, na čem jsme a co studentům radit, aby odpověď byla na 100% správná. Dnes platí, že český student má na toto nárok pokud příjem domácnosti nepřesahuje 1.5 násobek životního minima.

Možná jste tento zákon psal sám, možná máte přesnější informace.

Mockrát děkuji za odpověď, s pozdravem

Jan Wurst, člen OVV UH

Odpověď:

Dobrý den,

právní úprava je tato:

1) Podle zákona o vysokých školách mohou být studentům vysoké školy přiznána stipendia. Stipendia hrazená z dotace nebo z příspěvku ze státního rozpočtu veřejné vysoké škole mohou být studentům přiznána mj. v případě tíživé sociální situace studenta. Toto sociální stipendium se přiznává též studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle zákona o státní sociální podpoře, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje 1,5 násobek částky životního minima rodiny. Stipendium ve výši 1 620 Kč se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce. Nárok na stipendium prokazuje student písemnýmpotvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal. Potvrzení pro účely přiznání tohoto stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován. Nárok na stipendium může student uplatnit za určité časové období pouze jednou. Stipendia přiznává studentům vysoká škola nebo fakulta podle svého stipendijního řádu.

Vedle toho podle § 91 odst. 6 zákona o vysokých školách má MŠMT přiznávat i sociální stipendia podle programů vyhlašovaných ministrem, s přihlédnutím k závazkům z mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána.

2) Podle § 106 odst. 1 zákona o vysokých školách se však jeho ustanovení použijí jen tehdy, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak. Podle seznamu mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána k 1. 1. 2011, uvedeného na stránkách MŠMT, neplatí pro ČR žádná mezinárodní smlouva se Slovenskem, která by se týkala speciálně stipendií studentů vysokých škol.

Mezi ČR a SR ale stále platí mezivládní dohoda z 29. 10. 1992 (č. 134/1993 Zb.), která v čl. 2 stanoví, že občanu, který má povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území druhé republiky, umožní každá smluvní strana přístup ke vzdělání ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako občanu té republiky, na jejíž území má povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt. Uplatňujese tedy zásada reciprocity.

Pro bližší údaje o podmínkách poskytování stipendií slovenským studentům na základě uvedené úpravy bych proto doporučoval obrátit se na MŠMT.

S pozdravem

Zdeněk Škromach

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze