Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
 • Facebook
 • Facebook
 • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Sociální stát přátelský k rodinám s dětmi

Sociální stát přátelský k rodinám s dětmi

ČSSD PODPORUJE RODINY S DĚTMI

Reforma bohatých, která proběhla za současné vlády, zvýhodnila pomyslných horních deset tisíc vůči těm, kdo řádně pracují a vychovávají děti, tedy vůči těm, kdo zabezpečují dlouhodobou stabilitu sociálního systému. Právě rodiny s dětmi byly nejvíce postiženy dodatečným zdaněním ve formě zdravotnických poplatků, DPH, inflací, liberalizací nájemného atd. To je nutno rodinám vrátit, ať už dětskými přídavky, vyššími daňovými odpočty (bonusem), zvýhodněním v reformovaném důchodovém systému či rozšířením možností čerpání rodičovského příspěvku.

ČSSD se zasadí o minimalizaci dopadů diskriminace na rodiče malých dětí, zejména matek na trhu práce. Považujeme za nutné zajistit mladým ženám a mužům rovný přístup ke vzdělání, cestu k bydlení a kvalitní práci a zároveň jim umožnit mít děti a řádně je vychovávat. Je také nezbytné zachovat v zákoníku práce stávající ochranu zaměstnaneckého poměru pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené.

ČSSD prosazuje skutečnou svobodnou volbu rodičů, aby si mohli vybrat mezi péčí o dítě doma či kombinací péče o dítě se zaměstnáním. Proto bude v souladu s barcelonskými kritérii prosazovat zřizování veřejných zařízení péče o děti s ohledem na vysokou odbornou kvalitu této péče. Návrhy z dílny ODS týkající se vzájemné rodičovské výpomoci a zjednodušení situace při zakládání firemních školek a jeslí mohou sloužit pouze jako služby doplňkové, které nemohou v žádném případě nahradit neexistující služby veřejné. V případě vzájemné rodičovské výpomoci je také třeba požadovat přísnější podmínky: vlastní mateřství a výpis z trestního rejstříku jsou naprosto nedostatečné.

ČSSD prosazuje tato konkrétní opatření:

 • znovu zavedeme státní podpory na získání prvních bytů pro mladé rodiny a podpoříme novomanželské půjčky s odpočtem části dluhu při narození dítěte;
 • zavedeme zvýhodněné půjčky na náklady související se studiem, zvýšíme a odstupňujeme sociální stipendia pro studující;
 • podpoříme narození prvního dítěte vyšším porodným a vyšším přídavkem na děti;
 • zavedeme rodičovský příspěvek ve výši 80 % z platu (s daným minimem a maximem) a postupnou regresí od jednoho do čtvrtého roku;
 • zavedeme pružnost ve využívání rodičovské dovolené tak, aby se mohla čerpat až do 7 let věku dítěte po minimálně měsíčních blocích;
 • podpoříme otce při větším využívání rodičovské dovolené například tím, že čtvrtý rok bude určen výhradně pro „druhého rodiče";
 • posílíme možnosti rozhodování žen při čerpání mateřské dovolené;
 • znovu rozšíříme a zpružníme vyplácení přídavků na děti, aby je rodiny postižené náhlým snížením příjmu ze ztráty zaměstnání mohly dostat již následující měsíc;
 • daňově zvýhodníme zaměstnavatele při zřizování částečných úvazků pro rodiče malých dětí a firemních zařízení péče o děti;
 • prostřednictvím účelově vázaných dotací od státu pro kraje a obce podpoříme zřizování veřejných zařízení péče o děti;
 • zajistíme rovné zacházení osobám samostatně výdělečně činným a tzv. „pomáhajícím" manželům v přístupu k nárokovým dávkám peněžité pomoci v mateřství či nemoci.

Ing. Zdeněk Škromach

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze