Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Sociální stát musí být efektivní a motivovat k práci

I když se přístupy ČSSD a ODS v oblasti sociální politiky zásadně liší, tak jediná shoda existuje na potřebě zjednodušení a zprůhlednění systému sociálních dávek a v zabránění jejich zneužívání.

ČSSD souhlasí s tím, že sociální stát nemůže být rozhazovačný a tolerovat zneužívání sociálních dávek, a to zvláště v období probíhající hospodářské krize. Musíme dbát na to, aby každá koruna investovaná do sociální sítě byla racionálně odůvodněná.

Proto sociální demokracie v programu Změna a naděje navrhuje: 
1.         Zjednodušení a zprůhlednění systému sociálních dávek, včetně účinného postihu a prevence jejich zneužití.
2.         Lepší motivace k hledání práce pro občany, kteří jsou dlouhodobě závislí na sociálních dávkách
3.         Individuální přístup k lidem bez práce a účinnou pomoc při návratu do zaměstnání

ČSSD však kategoricky odmítá, aby se hospodářská krize stala záminkou pro likvidaci životních jistot lidí a likvidaci základních parametrů evropského sociálního modelu.

ČSSD odmítá v situaci, kdy náklady českého sociálního státu patří v Evropě k absolutně i relativně nejnižším přistoupit na asociální návrhy sloučené pravice (ODS a TOP09) jako jsou:

*          omezení okruhu příjemců podpory v nezaměstnanosti

*          snížení výše podpor v nezaměstnanosti či dokonce vyplácení existenčního minima

*          zrušení přídavků na děti

České domácnosti a čeští občané se nejen kvůli krizi, ale zejména kvůli reformám Topolánkovy vlády ocitli ve strašidelné situaci:

*          dávky a podpora od státu u středně a nízkopříjmových skupin stagnovala nebo klesala

*          náklady na chod domácnosti prudce rostly - ceny energií, plynu či vody stouply o destíky procent

*          náklady na spoluúčast ve zdravotnictví, přesto že ODS se ve Smlouvě s voliči z roku 2006 zavázala k jejich nezvyšování, se zdvojnásobily.

ČSSD proto v této situaci odmítá koncept "řešení" ODS založené na škrtech sociálních dávek bez ohledu na další společenské nebo individuální problémy a potřeby rodin a českých občanů.

ODS začíná a končí škrty v sociálních jistotách. Dále pak lidi nechává na pospas osudu a nezajímá ji, co s nimi bude a jakou mají šanci svou životní situaci jakkoliv zlepšit.

Pro ČSSD znamená ale sociální politika mnohem více, než jenom vyplácení dávek. Jde o celkový přístup k tomu, jaké mohou mít obyčejní lidé jistoty a jak zabránit životu v obavě a strachu z budoucnosti.

Proto ČSSD připravila komplexní program založený na pomoci rodinám s dětmi, lidem předdůchodového věku, seniorům či handicapovaným. Součástí našich návrhů není jen motivace a podpora k získání pracovního místa, ale také jeho ochrana a udržení.

Neshodujeme se s ODS v tom, že vyplácení tří dnů nemocenské, poplatky u lékaře a snížení mateřské jsou efektivní sociální škrty.

Zároveň však platí, že nejlepším nástrojem sociální politiky je tvorba pracovních míst.

Proto má ČSSD připraven svůj program Ofenzivní politika zaměstnanosti, který je tvořen následujícími prioritami:

1.         Okamžité zahájení tvorby pracovních míst

2.         Zřízení vládního zmocněnce pro boj s nezaměstnaností s odpovědností za koordinaci ministerstev, krajů a obcí

3.         Vytvoření zvláštních programů rozvoje pro nejvíce postižené okresy

4.         Speciální projekty pro zaměstnání absolventů středních a vysokých škol

5.         Nabídka míst v komplexním systému veřejně-prospěšných prací

6.         12.000 míst v systému sociálních a zdravotních služeb

7.         Podpora malých a středních firem formou veřejných zakázek

8.         Efektivní zaměření evropských fondů a projektů PPP pro podporu zaměstnanosti

9.         Individuální (zvláštní) podpora pro návrat do pracovního procesu, zaměřená na rodiče hledající práci pro mateřské dovolené a na fyzicky a mentálně znevýhodněné občany

10.      Rozšířená podpora v nezaměstnanosti pro nezaměstnané v předdůchodovém věku

Zdeněk Škromach, místopředseda ČSSD

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze