Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Sociální pojištění pro důstojný život

Sociální pojištění pro důstojný život

DŮCHODOVÁ POLITIKA ČSSD

ČSSD usiluje o přiměřené důchody, které zajistí dostatečnou náhradu mzdy nebo platu ve stáří, při invaliditě, osiření a ovdovění, a o finanční udržitelnost průběžně financovaného veřejného důchodového pojištění, které bude spolehlivě garantovat tyto důchody jak pro současné, tak pro budoucí generace důchodců.

Proto ČSSD odmítá politiku současné vlády, která:

  • nabourává finanční stabilitu důchodového pojištění snižováním pojistného pro určité skupiny pojištěnců, nedostatečnou péčí o výběr pojistného, neodůvodněným snížením odvodu pojistného osobami samostatně výdělečně činnými a připravovaným sloučením výběru daní, cel a pojistného;
  • připravuje vyvedení části pojistného z důchodového pojištění do soukromých penzijních fondů (tzv. opt-out), což ohrozí důchody jak současných, tak budoucích důchodců tím, že nebude k dispozici dostatečné množství prostředků na výplatu jejich důchodů, popř. na jejich valorizaci, a současně dramaticky zvýší na dlouhou dobu deficit veřejných rozpočtů České republiky;
  • při valorizaci důchodů nekompenzuje důchodcům plně cenové dopady svých reforem, zejména reformy veřejných financí, zdravotnictví a daňové, ani dalších zdražování (elektřina, plyn, nájemné, služby atd.) a vystavuje je tak hrozbě, že se stanou největší obětí vládních reforem, finanční a ekonomické krize a s nimi související chudoby;
  • chce „reformovat" současné penzijní připojištění se státním příspěvkem způsobem, který přenese veškerá rizika a náklady penzijního spoření z penzijních fondů na občany a vystaví je tak plně rizikům, která dnes názorně demonstrují pády významných finančních institucí a fondů.

 ČSSD bude proto k zajištění přiměřených důchodů pro všechny pracující skupiny obyvatel prosazovat zapojení dalších zdrojů financování důchodů a rozšíření nabídky doplňkových důchodových systémů podporovaných státem založených na bezpečném investování a nezbytných garancích pro účastníky. Počítá přitom s prohloubením role zaměstnavatelů při financování důchodů v rámci společenské odpovědnosti podniků, která patří k firemní kultuře ve vyspělých zemích světa a se zrovnoprávněním zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných při financování důchodového systému.

Proto požadujeme po vládě zajistit zvýšení náhradového poměru průměrného starobního důchodu na úroveň 74 %k průměrné čisté mzdě a zavedení minimálního důchodu ve výši 1,2násobku životního minima.

Ing. Zdeněk Škromach

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze