Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Sociální a zdravotní služby ve prospěch kvality života

Sociální a zdravotní služby ve prospěch kvality života

PROGRAM ČSSD PRO SOCIÁLNÍ OBLAST

Sociální služby chápe ČSSD jako veřejnou službu, kterou musí stát a samosprávy garantovat. Jedním z jejich hlavních cílů je, pokud to zdravotní stav uživatele dovoluje, umožnit mu zapojení do běžného života. Uživatel sám musí mít právo se svobodně rozhodnout, jakou službu si zvolí podle svých individuálních potřeb. Sociální služba musí být dostupná každému, kdo ji potřebuje. Obec má povinnost zajišťovat dostupnost sociálních služeb.

ČSSD odmítá rozsáhlé nesystémové změny sociálních služeb a jejich parametrů a kvality, které připravila Topolánkova vláda. O některých parametrických změnách jsme připraveni jednat, ale musí být ve prospěch všech zúčastněných. Pan ministr Nečas pod heslem „snižování výdajů v systému" omezuje jejich kvalitu a dostupnost.

Zásadně nesouhlasíme s privatizací zařízení sociálních služeb, která jsou zřizována kraji a obcemi, a nelze ani dopustit jejich převod na ziskové společnosti. U poskytovatelů, kterými jsou podnikající fyzické osoby, se musí zabránit jejich vyloučení z podmínek zákona o sociálních službách. MPSV musí zajistit lepší chod a vzdělanost lékařů posudkové služby a jejich spolupráci se sociálními pracovníky.

ČSSD prosazuje takové sociální služby, které jsou dostupné každému, kdo je potřebuje. Preferujeme péči v rodinném prostředí tam, kde je to možné. V případě, že to stav uživatele neumožňuje, je třeba zajistit mu důstojné prostředí a zacházení. Je nezbytné, aby zejména terénní sociální služby byly dosažitelné i mimo velká města včetně nejmenších obcí. Musíme garantovat rovné podmínky pro všechny poskytovatele. Stát musí spolupracovat s kraji a obcemi i v přípravě a realizaci komunitních plánů prostřednictvím účelového spolufinancování. Stát bude krajům a obcím nápomocen i při realizaci konkrétních opatření v oblasti sociálního bydlení.

 Ing. Zdeněk Škromach

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze