Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
 • Facebook
 • Facebook
 • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Sociální a zdravotní služby ve prospěch kvality života

4.1 Obecná část:

            Sociální služby jsou moderním nástrojem společnosti ke kompenzaci sociálně zdravotního znevýhodnění jedince a mají sociálně ochrannou funkci. Jejich cílem je zajistit důstojný, kvalitní a plnohodnotný život potřebným a zároveň zabránit jejich sociálnímu vyloučení. Sociální služba je považována za veřejnou službu, jejíž dostupnost musí stát a samosprávy garantovat. Oblast sociálních služeb se musí účinně propojit s poskytováním zdravotní péče.

            ČSSD zásadně nesouhlasí s privatizací zařízení sociálních služeb, která jsou zřizována kraji a obcemi, a nelze ani dopustit jejich převod na ziskové společnosti.

      Hlavní cíle ČSSD v oblasti sociálních služeb jsou:

 • umožnit uživateli zapojení do běžného života, pokud to jeho zdravotní stav dovoluje;
 • preference péče v rodinném prostředí, tam, kde je to možné;
 • pokud zdravotní stav uživatele péči v rodině neumožňuje, zajistit mu důstojné prostředí a zacházení;
 • právo na svobodné rozhodnutí uživatele, jakou službu si zvolí podle svých individuálních potřeb.

4.2 Doporučená řešení:

 • Sociální služby jsou potenciálním zdrojem zaměstnanosti pro období ekonomické krize.
 • Poskytovatelům je třeba zaručit rovné podmínky.
 • Sociální služby musí být dostupné každému, kdo je potřebuje.
 • Sociální služby, zejména terénní, musí být dosažitelné i mimo velká města.
 • Je třeba zohlednit potřeby pečujících osob, zejména pokud většinu svého produktivního času stráví péčí o uživatele sociální služby v jeho prostředí.
 • Nediskriminovat péči osobou blízkou od péče zajišťované poskytovatelem.
 • Podnikající fyzické osoby musí služby poskytovat na základě podmínek stanovených Zákonem o sociálních službách.
 • Je nezbytná důsledná kontrola kvality poskytovaných služeb.
 • Je třeba zvýšit mzdy sociálních pracovníků.
 • Pomocí rekvalifikací je zaměstnání v sociálních a zdravotních službách možné využít k podpoře zaměstnanosti, zejména ženám nad 50 let.
 • Důsledně trvat na tom, aby výsledku sociálního šetření sociálním pracovníkem byla dána při rozhodování stejná váha jako lékařskému posudku od posudkového lékaře.
 • V žádosti o příspěvek na péči musí být dána možnost uvést více než jednu pečující osobu.

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze