Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Senátor Škromach: Je potřeba nahlédnout pod pokličku hospodaření neziskových organizací

Senátor Škromach: Je potřeba nahlédnout pod pokličku hospodaření neziskových organizací

V rozhovoru, který poskytl Zdeněk Škromach (ČSSD) pro ParlamentníListy.cz, analyzuje nejen migrační politiku vlády. 

Okomentoval také výsledky zemských voleb v sousedním Německu včetně následků, které to pro nás může mít. Vyjádřil se k tzv. kroměřížské výzvě a zejména ke svému návrhu na povolení až 0,8 promile alkoholu u cyklistů. Proč netolerovat alkohol i u motoristů? Čeho dalšího se mu podařilo v Senátu dosáhnout a jaké jsou naopak jeho vize do budoucna? Nejen na to se ptala naše redakce.

Jak hodnotíte své dosavadní působení v Senátu? Co považujete za svůj největší úspěch, jehož jste během let působení v politice dosáhl?

Věcí, kterých se podařilo obzvláště v sociální politice za celou dobu mého působení v sociální demokracii, je jistě mnoho. Bohužel mnohé těžce vydobyté cíle následně opozice snadno zbortí. Skutečně si vážím toho, že se mi podařilo prosadit změny v systému poskytování péče (zákon o sociálních službách), kdy příspěvek na péči slouží nejen zdravotně postiženým, ale také seniorům. V nedávném čase jsem byl velmi rád, že jsme splnili náš volební slib a zase zrušili poplatky ve zdravotnictví. V tomto volebním období se nám v Senátu podařilo přijmout návrh zákona upravující exekuční řád tak, aby na pohledávkách nebujel obchod napříč republikou, ale byl tento problém řešen lokálně co nejspravedlivěji a transparentně.

A především, po více než roční diskusi, že se podařilo získat podporu většiny senátorů a prosadit návrh na zrušení tzv. karenční doby. Je to asociální institut, pozůstatek předešlých pseudopravicových vlád a je zločinem, že stále nebyl zrušen. Lidé si nemají vybírat dovolenou na vyléčení onemocnění, nebo dokonce onemocnění přecházet ve strachu ze snížení výdělku! V systému nemocenského pojištění došlo ke spoustě změn od roku 2011, především v kontrole zneužívání, karenční doba je zbytečná. Jsem skutečně hrdý, že i v diskusi se zástupci zaměstnavatelů a opozičních stran jsme našli kompromisní návrh. O to smutnější je, že v současnosti návrh leží v Poslanecké sněmovně a stále na něj „nepřichází řada“. Snad se poslanci „pochlapí“ a přijmou náš návrh. Budu o to bojovat i směrem do Poslanecké sněmovny.

Co byste ještě chtěl v Senátu stihnout? Jaké témata považujte za nejdůležitější pro příští roky?

Usiluji o znovuzvolení, abych mohl pokračovat v prosazování návrhů zákonů, které lidem zvýší kvalitu jejich života. Pokud spatřuji nedostatky, snažím se je řešit. Těch úkolů si nesu hned několik, jedním z cílů, které jsem si předsevzal, je návrh na jasně stanovený odchod do důchodu v 65 letech. Pokud to vláda neučiní, jsem připraven tento návrh sám iniciovat a předložit jej – i s možností odchodu do důchodu v 60 letech po odpracování 42 let v systému sociálního pojištění.

Do budoucna chci bojovat za vyšší důchody a zvyšování životního minima, které by mělo patřit k dávkám, na něž se nevztahuje exekuce. Možná by pak různé nebankovní instituce zvážily půjčky, u kterých kalkulují s exekucí sociálních dávek. Lidé si zaslouží žít s jistotami a v bezpečí. Ať už jde o jejich příjmy, bydlení, zdraví, stáří, či bezpečnou budoucnost našich děti.

V čem ponejvíce spočívala vaše činnost pro Hodonínsko?

Jižní Morava, Hodonínsko a Kyjovsko, jsou nejkrásnější části naší země. Jsem moc rád, jak náš region vzkvétá, kolik práce zde bylo vykonáno, na vinohradech, stezkách, v naší krajině i obcích. Bohužel v minulosti zde došlo k zrušení mnohých podniků, a proto narostla nezaměstnanost na nejvyšší příčky v rámci celé republiky. Ačkoli se nám za posledních několik let podařilo nezaměstnanost výrazně snížit, je tu stále na čem pracovat. Pro náš region vidím jako hlavní, aby lidé za svou práci ufinancovali kvalitně život svých rodin. Nemluvě o řešení dopravní infrastruktury a dostupnosti kvalitní zdravotní a sociální péče, to jsou trvalá zadání, na kterých se musí neustále pracovat.  Pro mě to znamená například podporu výstavby plavebních komor u Rohatce a Hodonína, které by město napojily na turisticky atraktivní Baťův kanál. Stejně tak je to dobudování rychlostní silnice R55 s potenciálem přitáhnout do našeho regionu nové investory. Je to ale i podpora místních firem a cestovního ruchu, který se pojí s našimi tradicemi a kulturou.

Již jste se také nechal slyšet, že pokud Miloš Zeman nebude obhajovat mandát prezidenta, uvažujete jít do souboje vy sám. Platí to stále?

Již mnohokrát jsem se vyjádřil, že budu o své kandidatuře uvažovat v závislosti na tom, zda bude chtít Miloš Zeman obhajovat svou funkci i v dalším volebním období. Domnívám se, že by nemělo smysl štěpit volební hlasy, když oba reprezentujeme podobné voliče. Zároveň by záviselo na pobídce ze strany ČSSD. Jsem člen strany, a proto bych kandidoval jedině s její podporou. 

Co si myslíte o tzv. kroměřížské výzvě, jejímž cílem je postavit protikandidáta současnému prezidentovi Miloši Zemanovi, takového, který bude podle signatářů hájit základní demokratické principy a hodnoty?

Právo podat kandidátní listinu s kandidátem na post prezidenta republiky má každý občan starší 18 let, který má pro návrh podporu v petici podepsané nejméně 50.000 občany oprávněnými volit prezidenta republiky. Tedy je to zákonné právo i členů tzv. kroměřížské výzvy. Osobně však nespatřuji opodstatnění v jejich argumentaci o hájení základních demokratických principů a hodnot. Prezident republiky je jednoznačně plní, pokud by tomu tak nebylo, jsou zde opět zákony, které by se musely uplatnit.

Rozumíte politice vlády a ČSSD v oblasti imigrační politiky? Ztotožňujete se s ní, nebo i v této otázce souhlasíte s prezidentem, který odmítá přijetí jakýchkoliv uprchlíků?

Nejsem členem vlády a mohu proto prezentovat pouze svůj pohled na situaci. Politika české vlády je rozhodně mnohem prozíravější a realističtější než politika drtivé většiny ostatních zemí v EU. České republice se migranti vyhýbají, není jejich cílovou destinací, a ti uprchlíci, kteří zde byli přijati, se dokonce opět vracejí domů. Ačkoliv bych si představil v určitých věcech tvrdší přístup a především razantnější argumentaci směrem k voličům, musím říct, že celkově tato politika prozatím funguje.

Vláda v tichosti schválila protiteroristická opatření i půl miliardy pro neziskovky na integraci cizinců. Není to v rozporu s odmítáním povinných kvót? Chápete to?

Vlády i v minulosti investovaly do integrace cizinců. Nezapomínejme, že i v letošním či minulém roce tvořili drtivou většinu integrujících se cizinců občané ze zemí bývalého Sovětského svazu či z Vietnamu. Problém pro nás je případný příval NElegálních migrantů z Blízkého východu. Nastavení naší azylové politiky je ale velmi striktní. Otázka samozřejmě je, zda jsou všechny neziskové organizace vhodné pro tyto činnosti. Řekl bych, že některé penězi plýtvají na zbytečný marketing a jiné neužitečné činnosti a zde doufám, že si pan ministr Chovanec ohlídá správné využití těchto prostředků.

Ministr Chovanec oznámil, že do konce roku nepřijmeme ani jediného běžence z Turecka, ale hned druhý den sem přijelo prvních osm migrantů z Řecka. Nedomníváte se, že to nahrává šíření obav a nahrává to různým extremistickým stranám?

I v této věci se striktně dodržují platné zákony. ČR má jedny z nejpřísnějších pravidel pro přijímání uprchlíků a udílení azylu v Evropě. Proces probíhá tak, že na základě důkladné bezpečnostní prověrky je vytipováno několik osob, které by splňovaly tyto podmínky, většinou z několika desítek či stovek lidí projde tímto sítem pár osob. Tito lidé pak procházejí standardním azylovým řízením. Jak víme, mnoho z nich ho ani nedokončí a buď se snaží dostat do Německa, nebo se dobrovolně vracejí zpět do zemí původu. Takže se nedomnívám, že by bylo možné v této věci mluvit o šíření strachu. Extremistům bychom nahrávali, kdybychom tyto věci efektivně neřešili a především o nich nemluvili se zohledněním všech rizik a faktů.

V Senátu jste inicioval návrh na povolení až 0,8 promile alkoholu u cyklistů. Skutečně jste přesvědčen, že to odpovídá sklence vína či piva? A proč by stejný argument nešlo uplatnit i pro řidiče motorových vozidel? I zde je totiž zahraničí benevolentnější, pokud se jedná o povolené množství alkoholu v krvi.

Chci prosadit, aby lidé na vinařských stezkách na venkově mohli před jízdou na kole požít menší množství alkoholu, aniž by byli vystavení hrozbě pokuty řádově v tisících korun. Proto návrh přichází s tolerancí hladiny alkoholu v krvi u cyklistů do 0,8 promile. A zároveň navrhuje snížit výšku pokuty v nižší sazbě, do 1 promile ze současných 20 tisíc korun na 500 Kč. Hodnota míry alkoholu na 0,8 promile byla stanovena po vzoru fungujícího systému v Rakousku, které je nám v otázce právního prostředí velmi blízké a zároveň s ním máme hraniční vinařské oblasti.

Je třeba donekonečna opakovat jednu klíčovou věc: novela zákona není určena pro opilce, ale pro slušné lidi. Přítomnost alkoholu v krvi při způsobení nehody je samozřejmě i nadále přitěžující okolnost. Zásadně nesouhlasím s argumentem o údajné české nespolehlivosti. Pro mě je český cyklista stejně dobrý jako cyklista rakouský, německý nebo francouzský. Senátní návrh platí pouze pro samostatně jedoucí cyklisty a to pouze na cyklostezkách, účelových a místních komunikacích a silnicích III. třídy, kde je přeci jen menší provoz. Pokud bychom chtěli srovnávat cyklistu s řidičem motorového vozu, dokonce třeba nákladního vozu, myslím, že jde o srovnání komára s velbloudem.

Nedomníváte se, že právě takovéto výjimky pro určité skupiny obyvatel vnášejí do našeho právního řádu chaos a vedou k rozdělování společnosti?

S tímto srovnáním nemohu vůbec souhlasit, nejde o zvýhodňování „určité skupiny obyvatel“, na kolo může vyrazit přeci naprosto každý. Především jde o úpravu legislativy, která reflektuje to, co je stejně běžnou praxí. Politika a zákony by měly být psány především pro lidi. Regulace má realitu postihovat, ne ji vytvářet. Penalizovat manželský pár, který si o víkendu vyjel na vinařskou stezku a, světe div se, ochutnal deci vína, je absurdní. I reakce občanů, se kterými se dnes a denně setkávám, dávají za pravdu zdravému selskému rozumu.

Jak hodnotíte výsledky zemských voleb v Německu, kde jak CDU kancléřky Merkelové, tak SPD dosahují nejhorších výsledků v novodobé historii stran?

Je to příklad toho, co bylo již zmíněno v jedné z předešlých otázek. Pokud demokratické strany nebudou řešit aktuální problémy a situaci ve společnosti, pokud nebudou vnímat realitu a praxi, tak ztrácejí své opodstatnění. A v závažných otázkách jako je migrace do Evropy jednoznačně pak nahrávají posilování extremistických uskupení ve společnosti. Výsledek těchto voleb v Německu je toho jasným příkladem, bohužel. Ačkoli bylo Robertu Ficovi vytýkáno, že pojal otázku migrace za volební téma, domnívám se, že naopak tím prokázal svou politickou odpovědnost za slovenský stát a společnost. Pokud by toto téma zcela ignoroval, dopadl by stejně špatně, jako dopadli v Německu a ve vládě by byl Marian Kotleba a další.

Poté, co se CDU Angely Merkelové propadla v zemských volbách v Berlíně, kancléřka připustila, že země nebyla připravena na příchod uprchlíků. Jak vnímáte toto prohlášení? A jaký očekáváte nyní vývoj situace? Začne Německo imigranty vyhosťovat? A pokud ano, jak na to zareagovat?

Vyjádření, že Německo nebylo připraveno na příchod uprchlíků, ještě neznamená radikální obrat v dlouhodobém postoji Angely Merkelové. Domnívám se, že změna může přijít až s novými představiteli německé vlády. Německo, stejně jako Česká republika, by se mělo striktně držet platných zákonů. A pokud dojde k odlivu uprchlíků z Německa, rozhodně se nemůže stát, aby jejich dalším místem pobytu byla Česká republika.

Autor: Kateřina Synková

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze