Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

SANEP: Jiří Zimola a Michal Hašek jsou jedinými hejtmany, kteří získali nadpoloviční podporu obyvatelů svých krajů

SANEP: Jiří Zimola a Michal Hašek jsou  jedinými hejtmany, kteří získali nadpoloviční podporu obyvatelů svých krajů

Oblíbenost hejtmanů (publikováno 17.2.2014)

Nejlépe hodnoceným představitelem územně samosprávných celků - krajů, mezi něž patří i hl. město Praha se stal stejně jako v listopadu i v únorovém šetření společnosti SANEP hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola, který získal 52,2% kladných hlasů obyvatel Jihočeského kraje.

Druhým nejlépe hodnoceným představitelem krajů je hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, který v únoru získal v souhrnu 52,1% kladných hlasů. Michala Haška přitom dělí od prvního místa pouhá jedna desetina procentního bodu. Jiří Zimola a Michal Hašek jsou pak jedinými hejtmany, kteří získali nadpoloviční podporu obyvatelů svých krajů.

Z pátého na třetí místo v pomyslném žebříčku oblíbenosti hejtmanů postoupil oproti listopadovým hodnotám jediný zástupce KSČM ve vedení krajů hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Ten se aktuálně těší oblibě 49,4% obyvatel Ústeckého kraje.

Čtvrtou pozici stejně jako v listopadu i v únoru udržuje v hodnocení důvěryhodnosti hejtmanů, nejvyšší představitel Libereckého kraje Martin Půta se ziskem 48,6% kladných hlasů. Ten však oproti listopadovému šetření společnosti SANEP ztratil 1,1% procentního bodu.

Naopak mírný nárůst kladných hodnocení zaznamenal hejtman Středočeského kraje Josef Řihák (ČSSD), který si oproti listopadu polepšil o 0,7 procentního bodu, a se ziskem 44,2% kladných hlasů postoupil z šestého na páté místo.

Z osmého místa na šestou pozici postoupil s aktuálním ziskem 37,2% kladných hlasů nejvyšší představitel Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.

Sedmým nejlépe hodnoceným hejtmanem se v únoru stal se ziskem 37,1% kladných hlasů hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, který si udržel svoji listopadovou pozici.

Z deváté na osmou příčku se oproti listopadu v únoru se ziskem 31,4% posunul hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek. Ten si tak polepšil v hodnocení o 2,7 procentního bodu.

Z jedenáctého na aktuální deváté místo pomyslného žebříčku oblíbenosti hejtmanů se oproti listopadu posunul se ziskem 29,5% sociálnědemokratický hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Na desátém místě zůstává stejně jako v listopadu i v únoru se ziskem 28,6% kladných hlasů sociálnědemokratický hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.

Jedenáctá příčka patří aktuálně představiteli Karlovarského kraje Josefu Novotnému, který má aktuálně důvěru v souhrnu 27,1% obyvatel Karlovarského kraje. Josef Novotný v listopadovém šetření obsadil dvanácté místo, a tedy si aktuálně polepšil o jednu příčku a to přesto, že oproti listopadu ztrácí 0,3 procentního bodu.

Ze třináctého na místo dvanácté se pak posouvá v únoru se ziskem 24,1% kladných hlasů hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

Předposlední pozici představitelů 14 krajských samosprávných celků v listopadu, se ziskem 20,7% kladných hlasů, obsadil hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs, který byl zvolen do své funkce po rezignaci Milana Chovance 27.ledna 2014. Václav Šlajs je i přesto, že zastával i funkci náměstka hejtmana, v čele kraje novou tváří, a tedy až šetření v dalších měsících ukáží, jak jeho činnost hodnotí obyvatelé Plzeňského kraje.

Nejhůře hodnoceným hejtmanem se stejně jako v listopadu, tak i v únoru se ziskem 18,2% kladných hlasů, stal pražský primátor Tomáš Hudeček (TOP 09), který si oproti listopadu pohoršil o 3,4 procentního bodu a jeho obliba tak nadále klesá.

Jak dále ukazuje exkluzivní šetření společnosti SANEP zaměřený na pravidelné monitorování oblíbenosti hejtmanů, v souhrnu 65,1% dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace je pro zavedení přímé volby hejtmanů. Toto zjištění poukazuje na vzrůstající většinovou poptávku veřejnosti po dalším posilování prvků přímé demokracie.

SANEP: Oblíbenost hejtmanů

Exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP byl ve dnech 1. - 15. 2. 2014 proveden na reprezentativním vzorku 14.835 dotázaných ve věkové kategorii 18 - 70 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci panelu 220 tisíc registrovaných uživatelů 39.219 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje kolem +- 1,5 procentního bodu.

Exkluzivní průzkum společnosti SANEP byl zaměřen na spokojenost s činností jednotlivých krajských hejtmanů a pražského primátora. Výsledky průzkumu představují vždy percentuální vyjádření hlasování reprezentativního vzorku respondentů pouze v daném kraji a v případě Tomáše Hudečka v Praze. Reprezentativní respondentní vzorek v rámci jednotlivých 13 krajů činí v průměru 1.050 dotázaných a v Praze 1.183 dotázaných.

Autor, zdroj: SANEP

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze