Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Rykala: Zákon o sociálním bydlení v ČR zcela chybí

Adam Rykala, poslanec za ČSSD k zákonu o hmotné nouzi.

Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já bych se také rád vyjádřil k této novele zákona, která nám přišla od skupiny poslanců na stůl. Je to novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, která by měla řešit situaci nejenom lichvy, jak uvádíte, ale také situaci s ubytovnami.

Bývalá vláda premiéra Rusnoka se k tomuto návrhu, k této novele zákona vyjádřila nesouhlasně a já s tímto stanoviskem vlády skoro ve všech oblastech musím souhlasit. Tato navrhovaná právní úprava o pomoci v hmotné nouzi je velmi nedokonalá. Všichni se bez pochyb shodneme na tom, že problém ubytoven a vůbec sociálního bydlení pro naše sociálně slabší občany je potřeba řešit. Trápí nás všechny, netrápí pouze Šluknovský výběžek, jak uvádíte ve své důvodové zprávě, ale trápí, myslím si, všechny kraje ČR.

Ubytovny v dnešní době nejsou pouze místem pro bydlení občanů, ale - a na tom se také shodneme z diskuse - jsou lukrativním byznysem pro některé podnikatele. Musíme tedy přijmout podle mého názoru zákon o sociálním bydlení a musíme zastropovat ceny nájemného v těchto ubytovnách a myslím si, že i musíme zastropovat doplatek na bydlení. Není přece možné tolerovat stav, kdy si majitelé těchto ubytoven účtují třeba 12 tisíc korun za jedno lůžko za měsíc. Není přece možné, aby lidé neměli jinou šanci, než bydlet v takovýchto ubytovnách. Tento problém se tedy týká všech krajů. Některých více, některých méně. Proto potřebujeme novou celistvou úpravu zákona o pomoci v hmotné nouzi a potřebujeme také přijmout zákon o sociálním bydlení, který v ČR zcela chybí. Tato věc tak musí být řešena mnohem komplexněji než pouhým doplněním jednoho odstavce o dvou řádcích do zákona. Je potřeba však říci, že myšlenka změny právní úpravy pomoci v hmotné nouzi je velmi potřebná, a tak tuto iniciativu navrhovatelů vítám. Myslím si, že nám to povede otevřít diskusi o sociálním bydlení a o hmotné nouzi, ale myslím si také, že by současná nová vláda měla tento stav urychleně řešit a měla by předložit komplexní novelu zákona ještě v tomto roce.

Víte, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, bohužel dnes tento návrh změny zákona nemohu podpořit, nemohu pro něj hlasovat a budu hlasovat pro zamítnutí již v prvním čtení. Ne proto, že je to návrh opozičních poslanců, ale prostě proto, že je to návrh nedokonalý. Paní ministryně práce a sociálních věcí v tomto ohledu zajisté vyslyší připomínky navrhovatelů a vyslyší připomínky z celé této diskuse a věřím, že i po diskusi se sociálními partnery, i po diskusi se starosty připraví tedy komplexní řešení, které, myslím si, potřebujeme.

Víte, znovu musím říct jednu věc. Omlouvám se předkladatelům. Toto není problém pouze Šluknovska, není to problém pouze Mostecka, ale je to problém všech koutů ČR, protože se jedná o problematiku, která nás všechny pálí. Proto je to problém nás všech a já děkuji za diskusi, která tady probíhá, a děkuji paní ministryni, že se zaměří i na tuto problematiku. Děkuji.

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze