Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

První tři dny nemocenské opět tématem!

První tři dny nemocenské opět tématem!

Senátní výbor připravil jednání Kulatého stolu k předkládanému návrhu zákona, kterým se má zrušit tzv. karenční doba. Přijďte diskutovat, zda mají být zaměstnancům opět propláceny i první tři dny nemocenské, do Senátu PČR v úterý 22. září 2015!

Již  začátkem tohoto roku jsem podal v Senátu návrh na zrušení tzv. karenční doby, tedy aby zaměstnancům byla opět proplácena náhrada mzdy v době  pracovní neschopnosti od prvního dne nemoci. Bohužel jeho projednání na  schůzi Senátu PČR bylo z podnětu výboru již dvakrát odročeno.

Ačkoli  členové výboru prohlásili, že jsou pro zrušení karenční doby, stále  otálejí v projednání a vyjádření se k danému návrhu, který přináší pouze jednoduchou legislativní změnu v zavedení proplácení i prvních tří dní  nemoci u zaměstnanců zaměstnavateli ve výši 60 % denního průměrného  výdělku. Náš stát není rozhazovačný a návrh novely zákona dle mého  názoru nepřináší neúměrnou zátěž. Ve většině zemí EU přejímají náklady  na dočasnou pracovní neschopnost svých zaměstnanců zaměstnavatelé  v mnohem vyšší míře než je tomu u nás.

Na Kulatém stole se k tématu vyjádří zástupci Konfederace  zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Českomoravské konfederace odborových svazů, Výboru pro sociální politiku PS PČR, Ministerstva  práce a sociálních věcí, Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a  obchodu a další odborníci.

Téměř  tři čtvrtiny zaměstnanců přiznávají, že do práce chodí i během nemoci.  Přecházení nemoci v prvním stádiu prodlužuje dobu léčby a hrozí následky v celkovém oslabení organizmu, které se projeví v pozdějším věku a  zvýší náklady zdravotnictví. Navíc nákazy snadněji se v populaci šíří,  mutují atd. Systém nemocenské prošel mnohými změnami – snížili se  odvody, zrušilo se proplácení prvních tří dní, snížila se procentní  sazba vyplácené náhrady mzdy a nemocenské, zvýšil se dohled a prevence  ve smyslu omezení zneužívání nemocenské atd. Domnívám se, že v současné  chvíli karenční doba již neplní funkci prevence proti zneužívání. Přesto zaměstnavatelé protestují, že se jim zvýší náklady. Přiznejme si však,  že na změnách v systému nemocenského pojištění ušetřili, a tudíž toto  navýšení nákladů by nemělo v důsledku vést k zhoršení situace  zaměstnavatelů než před rokem 2008.

Ve věci prvních tří dnů nemocenské jde jednoznačně o politické rozhodnutí! Uvidíme, zda jej bude výbor schopen učinit po diskuzi u „kulatého  stolu“.

Ing. Zdeněk Škromach

Místopředseda Senátu PČR

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze