Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Priority ČSSD v důchodové reformě

Priority ČSSD v důchodové reformě

Reforma penzí je pro naši zemi jedním ze zásadních celospolečenských témat. Stejnou prioritu má toto téma také v programových cílech ČSSD, která o něm nyní vede diskuzi experty i veřejností. ČSSD ve svých úvahách o modernizaci českého důchodového systému sleduje dva základní a z hlediska občanů velmi důležité cíle

Tím prvním je přiměřenost důchodů, která zajistí dostatečnou náhradu mzdy nebo platu ve stáří či při invaliditě, tedy v situaci, kdy občan již není zpravidla schopen si zajišťovat finanční prostředky na svoji obživu a vyžití prací.  Druhým cílem je finanční udržitelnost důchodů, která musí garantovat, že přiměřené důchody budou mít k dispozici nejen současné, ale i budoucí generace důchodců.

Česká vláda se však ve svých dosavadních reformních krocích zaměřuje především na parametrické změny průběžně financovaného důchodového pojištění (I. pilíř.), aby si vytvořila předpoklady pro vyvedení části prostředků odváděných dnes zaměstnanci, zaměstnavateli a osobami samostatně výdělečně činnými České správě sociálního zabezpečení na výplatu  důchodů do soukromých fondů.

Vláda Petra Nečase nevytváří dostatečné předpoklady pro zachování výše, popřípadě zvýšení důchodů v budoucnosti, a to jak důchodů vyplácených ze „státního“ důchodového pojištění, tak ze soukromých doplňkových systémů (penzijní připojištění se státním příspěvkem).

Přiměřenost důchodů pro současné i budoucí generace, která je pro ČSSD zásadním požadavkem, nemají-li se celé generace starých občanů propadnout do chudoby, se vlivem současné vládní politiky a vlivem vládních reforem ztrácí:

  • při valorizaci důchodů vláda důchodcům nenahrazuje cenové dopady svých reforem, zejména reformy veřejných financí, zdravotnictví a daňové, ani dalších zdražování (elektřina, plyn, nájemné ad. služby) - důchodcům tak reálně hrozí, že se stanou největší obětí vládních reforem a s ní související chudoby,
  • připravovaná částečná privatizace důchodového pojištění zavedením povinného důchodového spoření vyvedením části pojistného do soukromých penzijních fondů ohrozí jak důchody současných i budoucích důchodců vyplácené Českou správou sociálního zabezpečení z důchodového pojištění (stát nebude mít k dispozici dostatečné množství prostředků na výplatu důchodu v jejich současné výši, popř. na jejich valorizaci), paradoxně však rovněž dramaticky zvýší na dlouhou dobu deficit veřejných rozpočtů České republiky v řádu, který je odhadován v návaznosti na zkušenosti zemí, které k podobnému kroku již přikročily, v rozsahu 2 a více procent hrubého domácího produktu ročně po dobu několika desítek let,
  • podpora nerovného, podstatně nižšího, odvodu pojistného osob samostatně výdělečně činných na důchodové pojištění oproti zaměstnancům ohrožuje finanční stabilitu vyplácených důchodů a připravuje osoby samostatně výdělečně činné o přiměřené budoucí důchody.

Zajištění přiměřených důchodů pro všechny pracující skupiny obyvatel vyžaduje podle našeho přesvědčení více zdrojů na financování důchodů pro větší počet důchodců, který je důsledkem dlouhodobě nepříznivého demografického vývoje, který se vláda nesnaží odvrátit aktivní prorodinou politikou, rozšíření nabídky systémů pro tvorbu doplňkových důchodů podporovaných státem zejména formou daňových odpočtů jak u pojištěnců, tak u jejich zaměstnavatelů, zachování a prohloubení role zaměstnavatelů při financování důchodů v rámci společenské odpovědnosti podniků, která patří k firemní kultuře ve vyspělých zemích světa a zrovnoprávnění zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných.

Zdeněk Škromac, místopředseda Senátu PČR a stínový ministr práce a sociálních věcí ČSSD

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze