Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Pouze vlastní slabostí umožňujeme jiným vírám, jiným kulturám, aby nás ovládly

Pouze vlastní slabostí umožňujeme jiným vírám, jiným kulturám, aby nás ovládly

Jiří Zimola via Facebook:

Dnes jsem se ve Slavonicích zúčastnil Dnů evropského dědictví a pokusil jsem se tam nastínit můj pohled na hledání cest ke kořenům. Rád se o tento svůj názor s vámi podělím (viz můj níže uvedený proslov) a rovněž se ptám, co považujete za své vlastní kořeny vy? :-)

Vážené dámy a vážení pánové,

podle Sdružení historických sídel jsou Dny evropského dědictví významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která slouží k posílení historického povědomí v nejširších souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví a rozšiřují a zvyšují všeobecné povědomí o našem kulturním dědictví. Jejich cílem je, znovu cituji z webu Sdružení, hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace.

Hledání kořenů. Jak symbolické v místě, kde se právě nacházíme! Zahajujeme letošní Dny ve Slavonicích, které, podobně jako celá řada míst podél česko-rakouské a česko-německé hranice, hledaly vlastní identitu a žily své životy na kořenech jiných. Ano, daří se zapouštět kořeny nové, které postupně pronikají do těch původních, ale trvá to už několik generací a asi to ještě nějaký čas trvat bude. Vztah k půdě, svému nejbližšímu okolí, stejně jako vztah ke kulturnímu dědictví, které zůstalo po odsunutých obyvatelích, je zkouškou pevnosti a délky zdejších nových kořenů. Hledání kořenů. Jak výstižné v časech, v nichž se právě nacházíme! Globalizace, migrace, vytrhávání z kořenů a hledání vlastní identity. Existuje něco jako národní kořeny? A pokud ano, smí se o tom ještě mluvit, aniž byste byli označeni za nacionalisty? Jaké jsou vaše kořeny? Je to zahrádka vaší babičky, kde jste trhali jahody? Nebo je to vaše náměstí s kostelem? Nebo je to rovinaté Polabí nebo kopcovitá Vysočina? Anebo je to celá Evropa s křesťanskými kořeny? Anebo – a je to taky možné – ty své kořeny necítíte? Víte, někdy se mi zdá, že jsme měli 40 let povinné kořeny a hned pak nám narostla křídla, s nimiž jsme mohli překonávat vzdálenosti, poznávat kultury a – zapomínat na své vlastní kořeny. Obdivujeme Tadž Mahal nebo pyramidy a úplně klidně odsvěcujeme naše křesťanské kostely a děláme z nich chalupy. Zpřetrhali jsme kořeny k našemu nejbližšímu okolí, vyhnali jsme z center měst drobné živnostníky, trafikanty, květinářky, pekaře, řezníky, obuvníky a zámečníky. A za městy jsme si postavili hypermarkety, kde nám cizí ruce prodávají zboží dovezené bůhví odkud a vyrobené bůhví kým. Pochybujeme o vlastní víře, v záplavách duhových průvodů pochybujeme i nad vlastní identitou a jen a pouze vlastní slabostí umožňujeme jiným vírám, jiným kulturám, aby nás ovládly. Ještě je čas se zastavit a snést se z těch pseudokulturních obláčků zpět k zemi, ke kořenům.

Ale chceme to vlastně? Dámy a pánové, Evropa, Česká republika nebo Slavonice budou takové, jaké je zachováme našim potomkům. Třeba jsme jen v hledání kořenů překročili bludný kořen a třeba dokážeme najít cestu zpět. Pokud k tomu přispějí i Dny evropského dědictví a pokládání nepříjemných otázek, pak má jejich konání obrovský smysl. 

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze