Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Podmínky příspěvku na provoz motorového vozidla neupravuje zákon, ale vyhláška MPSV

Podmínky příspěvku na provoz motorového vozidla neupravuje zákon, ale vyhláška MPSV

Zdeněk Škromach odpovídá na dotaz z portálu ParlamentníListy.cz

Dotaz od: Mgr. Kubička

Dobrý den pane Škromachu.

Obracím se na Vás jako na předsedu Výboru pro sociální politiku PS.
Mám těžce zdravotně postiženou neteř (III. stupeň). Zároveň jsem jejím soudem ustanoveným opatrovníkem. Svým osobním vozem jí dopravuji k lékaři apod... Žádného jiného příbuzného, který by ji mohl dopravovat kam potřebuje nemá. Proto tuto péči jako strýc a opatrovník v jedné osobě zajišťuji já. Ze zákona však nejsem taxativně vyjmenovanou osobou, která má nárok na vyplacení příspěvku na provoz motorového vozidla. Myslím, že zákon, tak jak je formulován, je špatný. Nastává totiž situace, kdy tento příspěvek pobírají lidé, kteří své postižené příbuzné nikam nevozí a naopak ti, kteří nejsou přímými příbuznými, ale tuto službu postiženým skutečně poskytují, na žádný příspěvek nárok nemají, stejně jako já. Nemáte dojem, že by mělo dojít ke změně znění tohoto zákona, který diskriminuje lidi, jako jsem já a moje neteř? Neměla by finanční pomoc státu v tomto případě směřovat lidem, kteří tuto službu postiženým skutečně poskytují, bez ohledu na to, zda jsou přímými příbuznými, nebo ne? Je snad opatrovník, který skutečně pečuje o postiženého méně, než například bratr, který se o takovou osobu vůbec nestará, ale příspěvek pobírá?

S pozdravem Mgr. Adolf Kubička

Odpověď:

Dobrý den, pane Kubičko,

podmínky příspěvku na provoz motorového vozidla neupravuje zákon, ale vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb., takže změny podmínek pro vyplácení této dávky jsou v působnosti ministra práce a sociálních věcí.

Uvedená vyhláška v § 36 odst. 1 písm. b) stanoví, že příspěvek na provoz motorového vozidla se poskytne občanu, který je vlastníkem nebo provozovatelem motorového vozidla, jež bude používat pro pravidelnou dopravu manžela (manželky), dítěte nebo jiné osoby blízké, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. nebo III. stupně.

Pokud jde o pojem "jiná osoba blízká" odkazuje poznámka pod čarou na § 24 zákona o důchodovém pojištění, podle nějž se za osoby blízké považují "manželé, příbuzní v řadě přímé, děti uvedené v § 20 odst. 1, sourozenci, zeť, snacha a manžel rodiče, a to kteréhokoli z manželů". Pokud jde zde o pojem "děti", vymezuje ho § 20 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění tak, že se jím rozumí "dítě vlastní nebo osvojené, a pokud se dále nestanoví jinak, též dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů".

Z hlediska Vašeho postavení jako opatrovníka závisí tedy na tom, za jakým účelem podle zákona o rodině jste byl opatrovníkem ustanoven a jak Vám soud vymezil rozsah Vašich práv a povinností. Pokud jste byl ustanoven opatrovníkem z důvodu omezení rodičovské zodpovědnosti a opatrovnická péče je tak trvalá a nahrazuje péči rodičů, máte na příspěvek na provoz motorového vozidla nárok.

S pozdravem

Zdeněk Škromach

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze