Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Pane ministře Kubo, nesahejte horníkům na zdraví

Pane ministře Kubo, nesahejte horníkům na zdraví

Zvláštní příspěvek horníkům je sociální dávka, kterou ukládá stát zaměstnavatelům v hornictví podílet se částečně na snížené schopnosti uplatnit se po přeřazení z rizikových pracovišť v podzemí hlubinných dolů a dosáhnout výdělku, který by se blížil dříve dosahovaným výdělkům

Horníci musí opustit pracoviště v podzemí na základě státem stanovených nejvyšších přípustných expozic se zdravotní zátěží a omezeními, které je výrazně handicapují na trhu práce. Protože zisk z jejich práce náleží dnes soukromým důlním společnostem, které patří dlouhodobě mezi ekonomicky nejvíce prosperující podnikatelské subjekty, je správné, aby se právě tyto společnosti podílely na zmírnění nepříznivých zdravotních a sociálních důsledků dlouhodobého výkonu práce v podzemí horníků uvolňovaných z pracovišť v podzemí hlubinných dolů.

Stát nejvyšší přípustnou expozici, která je základem tohoto opatření neruší, nemůže proto rušit ani zvláštní příspěvek, nemá-li upadnout do podezření, že Ministerstvo průmyslu pracuje na zakázku důlních společností. Ty zvýší své zisky za cenu nemalého propadu životní úrovně havířů, kteří již nemohou naplno pracovat. Jak chrabré opatření vlády bojující za zájmy podnikatelského sektoru.

Zdeněk Škromach, místopředseda ČSSD

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze