Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Onderka: Úrazová nemocnice bude mít Oddělení stálé chirurgické a úrazové služby

Onderka: Úrazová nemocnice bude mít Oddělení stálé chirurgické a úrazové služby

Díky podpoře primátora Romana Onderky, dotacím a zařazení do aktualizovaného seznamu projektů Integrovaného plánu rozvoje města Brna bude v Úrazové nemocnici Brno vybudováno Oddělení stálé chirurgické a úrazové služby. To bude k dispozici nejen obyvatelům Brna, ale celého Jihomoravského kraje.

Základní funkcí tohoto oddělení bude poskytnout rychlou a kvalifikovanou pomoc nemocným s právě vzniklým zdravotním problémem v nepřetržitém režimu. Pacienti budou z tohoto oddělení po ošetření buď propuštěni do domácí péče, nebo budou ponecháni na lůžku, popřípadě předáni podle závažnosti stavu do péče dalších specialistů mimo nové oddělení.

„Pracoviště Oddělení stálé chirurgické a úrazové služby je prvním krokem ke změně Úrazové nemocnice na specializovanou úrazovou a chirurgickou nemocnici. Ambicí projektu ale není nahradit stávající Lékařskou pohotovostní službu nebo konkurence traumacentru ve Fakultní nemocnici Brno. Nové oddělení bude začleněno do stávajícího areálu Úrazové nemocnice Brno," upozornil primátor Brna Roman Onderka.

Vybudování Oddělení stálé chirurgické a úrazové služby bude stát 67 248 873 korun, předpokládaná dotace je 78 % z celkových výdajů na projekt. Město dalo Úrazové nemocnici Brno souhlas se žádostí o projekt, schválilo jí v rámci předfinancování poskytnutí půjčky na částku maximálně do výše dotace a jako svoji příspěvkovou organizaci ji jmenovalo investorem projektu.

„Důvody ke svěření investorské činnosti přímo nemocnici jsou především ekonomické a časové. Může efektivněji využít dotační prostředky, čímž klesnou finanční nároky na spolufinancování akce a také schvalovací procesy v rámci struktury příspěvkové organizace jsou podstatně kratší, než v případě města Brna. Navíc nemocnice tímto způsobem precizně zvládla realizaci předchozího projektu zateplení objektu," vysvětlil primátor Brna Roman Onderka.

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze