Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Onderka: Brno úspěšně snižuje počet heren, vyhláškou změní i jejich vzhled

Onderka: Brno úspěšně snižuje počet heren, vyhláškou změní i jejich vzhled

Město Brno pokračuje v procesu snižování počtu heren na svém území.

Jestliže ještě v roce 2009 bylo na území města 2 877 videohracích přístrojů (VHP), klesl jejich počet vyhláškou města č. 18/2011, o regulaci provozu loterií, o více než devadesát procent na současných 33 VHP. Počet heren se snižuje také u tzv. technických zařízení (TZ), která povoluje MF ČR. Tady Brno patřilo a nadále patří mezi města, která velice silně vystupovala proti svévolnému povolování TZ od MF ČR. Současný pokles překročil padesát procent.

„Nová vyhláška bude v pořadí dalším krokem města na jeho již několik let trvající cestě výrazné regulace nejen počtu heren či strojů, ale také jejich působení na okolí. Nikdy jsme nesouhlasili s všeobecným či neřízeným povolováním heren ve městě Brně, a to zejména v blízkosti škol, školek, veřejných a samosprávných institucí. Mohu jednoznačně konstatovat, že situaci v oblasti loterií se díky snaze města daří postupně konsolidovat," uvedl primátor města Brna Roman Onderka.

Příprava nové vyhlášky – upraven bude i vzhled provozoven

Město Brno nyní připravuje novou vyhlášku města Brna „O regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku". Nejenže dojde k dalšímu snížení počtu videohracích přístrojů a technických zařízení, ale vyhláška rovněž upravuje také vzhled provozoven tak, aby nebyly na jejich vnějších částech umístěny reklamy, nápisy či jiné formy sdělení (slovní, zvukové, pohyblivé, statické, blikající, grafické či jakékoli jiné).

Nová vyhláška zároveň určuje časové omezení jednotlivých provozoven, tj. herny nesmí být dle této vyhlášky otevřeny v pracovních dnech od 7.00 do 14.00 hodin. Ve vyhlášce budou oproti té předchozí zmíněny už jenom lokality – ulice, kde budou herny povoleny.

Město Brno prostřednictvím MF ČR snižuje počet technických zařízení

Brno patří mezi města, která velice silně vystupovala proti stanoviskům Ministerstva financí ČR, které v minulosti povolovalo podnikání v oblasti videoloterijních terminálů (VLT), dnes technických zařízení (TZ). V současnosti dochází na MMB z MF ČR nepravomocná rozhodnutí týkající se rušení TZ - k 31. 12. 2013 se jednalo o nepravomocné zrušení 1 879 ks z celkových 2 944 ks. Jde o více než padesátiprocentní pokles.

Nález Ústavního soudu

Zlom v této věci znamenal nález Ústavního soudu č. 112/2013 Sb. ze dne 30. 4. 2013, kterým se zrušilo ustanovení č. II bodu 4 zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění. Odbor Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí ČR zahájil správní řízení o zrušení povolení k provozování loterií a jiných podobných her z důvodu jejich rozporu s:

  • obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 18/2011 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her,
  • ustanovením § 17 odst. 11 (nyní § 50 odst. 5) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění.

Znění vyhlášky projednala Rada města Brna ve středu 8. ledna 2014. Zastupitelstvo města Brna bude vyhlášku o regulaci provozu loterií projednávat v úterý 21. ledna 2014. Většina městských částí se vyslovila pro zákaz provozování VHP a TZ na svém území.

Vývoj počtu videohracích přístrojů (VHP) a videoloterijních terminálů (technická zařízení):

  • 2009: VHP - 2877, VLT (TZ) - 3334
  • 2010: VHP - 700, VLT (TZ) - 6253
  • 2011: VHP - 238, VLT (TZ) - 5420
  • 2012: VHP - 93, VLT (TZ) - 4614
  • 2013: VHP - 34, VLT (TZ) - 2944 (stav k 31. 12. 2013)

Pozn.: VHP povolují MČ, TZ povoluje MF ČR

Bc. Roman Onderka MBA, primátor za ČSSD

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze