Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

O korupci, exekutorech a právní ochraně zaměstnanců

O korupci, exekutorech a právní ochraně zaměstnanců

Zdeněk Škromach odpovídá na dotaz čtenáře webu ParlamentníListy.cz

Dotaz od: theolli70

Budu stručný a zeptám se v několika bodech 1.trestněprávní a HMOTNÁ odpovědnost politiků,považuji za důležité a cestu jak ukončit či výrazně omezit korupci 2.Mafianské praktiky exekutorů,nehorázné odměny i za 100kč opomenutých někde k zaplacení! Neměla by se odměna odvíjet procentuelně??? 3.Nepřiměřené odměny pro management státních firem a ne jen jich ale i policejních ,bankovních a jiných představitelů! 4.oslabování právní ochrany zaměstnanců,tolerace snižování základů mzdy u zaměstnancú kvůli odvodů státu kdy podnikatelé to převádějí do odměn či dávají na ruku a zaměstnanec je byt na nemocenské,důchodu a jiném,tohle dělá 90% dopravců!!! To je v kostce tak nějak vše co mě trápí a chtěl bych znát Váš postoj,případně jaké kroky učiníte pokud Vám bude dána šance s tím cokoli udělat!!! Děkuji

Odpověď:

1) Trestněprávní a hmotná odpovědnost politiků

Určitý rozsah imunity zákonodárců je obvyklý ve všech demokratických zemích, neboť se tím chrání svoboda rozhodování Parlamentu a zejména práva opozice, která by jinak mohla být zastrašena či umlčena nástroji, která má vláda k dispozici. V evropských státech nemá však obdoby ustanovení obsažené v čl. 27 odst. 4 naší Ústavy, podle něhož odepře-li komora souhlas s trestním stíháním poslance či senátora, je jeho trestní stíhání navždy vyloučeno. Toto ustanovení by podle mého názoru mělo být bez náhrady zrušeno. Trestněprávní imunita poslanců a senátorů by měla být omezena jen na dobu výkonu jejich mandátu.

Doporučoval bych také zavést zvláštní trestní odpovědnost představitelů exekutivy. Alespoň v tom rozsahu, jak byla upravena za 1. čsl. republiky v ústavě a v zákoně z 36/1934 Sb., o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády. Ty zakládaly zvláštní trestní odpovědnost všech členů vlády, pokud úmyslně či z hrubé nedbalosti v oboru své úřední působnosti porušili ústavní nebo jiné zákony. Právo podat obžalobu příslušeno poslanecké sněmovně, trestní řízení prováděl senát. Jakmile se poslanecká sněmovna usnesla na podání obžaloby, nesměl obžalovaný až do skončení řízení o obžalobě vykonávat svůj úřad.

Tuto speciální trestní odpovědnost ministrů zná i v současnosti řada ústav demokratických zemí. Stačí se tedy jen inspirovat v naší minulosti nebo jinde v cizině.

2) Mafiánské praktiky exekutorů, nehorázné odměny i za 100 Kč opomenutých někde k zaplacení! Neměla by se odměna odvíjet procentuelně???

Jestliže až u třetiny exekucí dochází k protiprávním postupům exekutora, pak je jasné, že veškeré dosavadní snahy o zamezení excesům při exekucích se zatím míjejí účinem. Jsem proto jednoznačně pro radikální omezení pravomocí soukromých exekutorů. Pokud se masově rozšířené přehmaty exekutorů nepodaří vyřešit legislativními úpravami, jsem rovnou pro návrat k předchozímu právnímu stavu, tedy pro zrušení této profese a pro opětovný přenos výkonu rozhodnutí výlučně na soudy a správní úřady.

Pokud jde o pravidla pro odměny exekutorů, měla by být podobná jako u notářů, kteří např. v řízení o dědictví také vystupují pouze jako vykonavatelé soudních rozhodnutí. Koneckonců správné označení této profese podle zákona je „soudní exekutor“. Problém je, že exekuční řád ale stále tuto profesi chápe více jako podnikání, než jako výkon veřejné správy.

3) Nepřiměřené odměny pro management státních firem, ale i policejních, bankovních a jiných představitelů

Odměňování ve stovkách tisíc pro manažery ve státem vlastněných podnicích, stejně jako pro vysoké státní úředníky či policisty považuji jednoznačně za nemorální a za plýtvání veřejnými prostředky. V některých případech odporuje i zákonu, jak ukazuje počínání bývalého ministra vnitra Radka Johna či Petra Nečase v době, kdy byl ministrem práce a sociálních věcí. Odměna za práci pana Fejka jako „ombudsmana Českých drah“, která násobně převyšuje plat skutečného veřejného ochránce práv, ale i platy soudců, členů vlády a dokonce i prezidenta republiky, je zcela mimo realitu České republiky a je plivnutím do tváře všem zaměstnancům veřejného sektoru, kterým se letos nejméně o 10 % jejich platy snížily.

Pokud jde o platy bankovních manažerů, závisí na vlastnících bank, tedy na akcionářích, zda budou takové platy schvalovat či tolerovat. Pokud se však banky nestydí po klientech požadovat vysoké bankovní poplatky a namísto toho, aby zhodnocovaly vklady klientů jim je kvůli poplatkům a inflaci vracejí spíše znehodnocené, měl by stát výrazně zvýšit zdanění bank a i vysoce nadstandardních příjmů fyzických osob. Je známo, že mzdy ve finančním sektoru u nás trvale vysoce přesahují průměrný příjem ve všech ostatních profesích. Banky i jejich manažeři tedy mají kde brát. Proto poslanci ČSSD znovu předložili návrh zákona, podle nějž by příjmy fyzických osob nad 100 000 Kč měsíčně byly zdaněny 30 % sazbou daně z příjmů.

4) Oslabování právní ochrany zaměstnanců, tolerace snižování základů mzdy u zaměstnanců kvůli odvodům státu, kdy podnikatelé to převádějí do odměn či dávají na ruku a zaměstnanec je „bit“ na nemocenské, důchodu a jiném - tohle dělá 90% dopravců

O oslabení právní ochrany zaměstnanců usilovaly vždy pravicové vlády. Svědčí o tom jejich úpravy zákoníku práce v 90. letech i v době nedávno minulé za Topolánkovy vlády. Další omezení práv zaměstnanců a odborů chystá současná Nečasova vláda a ministr Drábek. K oslabení právní ochrany zaměstnanců přispěje i rozvrácení dosavadního systému úřadů práce vytvořením jednoho centralizovaného Úřadu práce České republiky s jeho krajskými pobočkami, k němuž došlo letos od 1. dubna. Namísto toho, aby se kapacita úřadů práce nasměrovala proti nepoctivým zaměstnavatelům, kteří vyplácejí odměny, z nichž neodvádějí daně a pojistné na sociální a zdravotní pojištění jejich zaměstnanců, se nyní úřady práce potýkají s reorganizací, nastavováním nových informačních systémů atd. Ti, kdo na tom opět prodělají, jsou zaměstnanci, zatímco ti neslušní podnikatelé panu Drábkovi jistě poděkují.

Hezký den

Zdeněk Škromach

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze