Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Novotný: Sociální služby a opravy kulturních památek přinesou lidem práci

Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje a poslanec za ČSSD ve sněmovně k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2014.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vládo v demisi, dámy a pánové, dovolte, abych vás požádal o podporu dvou pozměňovacích návrhů.

Za prvé se jedná o sněmovní tisk 139, kdy se jedná o zvýšení výdajů kapitoly č. 334 Ministerstva kultury, a to v oblasti Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení. V současné době je tam 19 mil., já žádám o zvýšení o 350 mil. na celkovou částku 369 mil. Toto zvýšení by šlo na vrub za prvé Ministerstva zemědělství, kde je v původním návrhu 52 mld. 370 mil. 198 tis. 114 korun, snížení o 250 mil. na 52 mld. 123 mil. 198 tis. korun. A dále na vrub státního dluhu, kde z 66 mld. se ubírá 100 mil. na 65 mld. 900 mil. korun.

Dovolte, abych krátce zdůvodnil tento můj pozměňovací návrh. Je jasné, že oblast péče o kulturní památky je dlouhodobě podfinancována. Přestože je kapitola Ministerstva kultury v návrhu státního rozpočtu na příští rok posílena, jde hlavně o navýšení v souvislosti s přijetím zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi. Toto navýšení navíc zcela nepokrývá částku, která je na základě zákona České republiky povinna církvím a náboženským společnostem v příštím roce vyplatit a tak bude muset Ministerstvo kultury šetřit jinde.

V sešitě C tabulkové části návrhu státního rozpočtu je v tabulce č. 2 vidět položka 332 ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí. Je proti minulému roku krácena o 64 % objemu finančních prostředků, to znamená z 3 mld. 444 mil. na 2 mld. 206 mil. Do této položky spadá velké množství dalších položek, včetně mnou navrhované k posílení.

Péče o historické památky je důležitou součástí zachování našeho historického povědomí a obecně znakem kulturnosti národa. Nejde však jen o památky, které mají statut národních kulturních památek, na které se občas dostane, jde i o krajské regionální kulturní památky a zařízení, které Ministerstvo kultury dříve podporovalo, ale v současné době je i z výše uvedených důvodů podporovat nemůže. Jestliže má na celou Českou republiku 19 mil., tak si asi umíte představit, jaká je tam podpora.

Dalším důvodem, myslím, je to, že právě navýšení této kapitoly přinese i práci pro lidi, protože pokud se budou opravovat památky, tak to samozřejmě přináší práci pro lidi.

Navrhované řešení je řešeno převodem z kapitol 396 státní dluh, jak jsem již uvedl, a 329 Ministerstvo zemědělství. V objemu těchto kapitol jde o marginální objem prostředků v řádu promile. U státního dluhu je to 3,8 promile, u Ministerstva zemědělství 4,7 promile.

Vzhledem k tomu, že výdaje v položkách obou kapitol, ze kterých je navrhován přesun prostředků, jsou spíše kvalifikovaným odhadem, který se dopředu odhaduje těžko a skutečnost stejně poznáme až na konci daného roku, jde dle mého názoru o přesun opodstatněný, potřebný, který je v celkovém měřítku zanedbatelný. Tento pozměňovací návrh podporuje i Ministerstvo kultury.

Dále bych chtěl upozornit na druhý pozměňovací návrh, který byl schválen rozpočtovým výborem. Jedná se o návrh v kapitole 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Já ho tady nebudu celý číst, protože prošel rozpočtovým výborem. Chci pouze upozornit na to, že se jedná o zvýšení kapitoly pro sociální služby, kde je v současné době navrhována částka zhruba 6 mld. Kč a v mém návrhu, který prošel rozpočtovým výborem, je zhruba částka 7,2 mld., to znamená zvýšení o 1,2 mld., a je to v rámci dané kapitoly, to znamená v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí.

Důvodů je samozřejmě spousta. Já řeknu pouze jeden. Vždycky v minulých letech rozpočet začínal na částce zhruba 6 mld. a nakonec tam postupně, ať už to byl pan ministr Drábek nebo další přidávali další a další stamilióny korun, protože těch 6 mld. zkrátka nemohlo stačit.

To je jeden z hlavních důvodů. Bylo z toho potom hodně nervozity, kdy služby sociální péče nevěděly, jestli zaniknou, nezaniknou, jestli budou moci přežít rok, takže je tady návrh, aby už od začátku tady byla jistota pro poskytovatele těchto sociálních služeb.

Já vám děkuji za pozornost a doufám, že tyto pozměňovací návrhy podpoříte.

 

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze