Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Nemocenského pojištění jsou účastni pouze zaměstnanci a osoby samostatně výdělečné činné, nikoli uchazeči o zaměstnání

Nemocenského pojištění jsou účastni pouze zaměstnanci a osoby samostatně výdělečné činné, nikoli uchazeči o zaměstnání

Zdeněk Škromach odpovídá na dotaz z portálu ParlamentníListy.cz

Dotaz od: paní Slavíkové

Dobrý den,

chci se zeptat jak je to s nemocenskou v době mé evidence na úřadu práce. Byla jsem nezaměstnaná 8 měsíců a otěhotněla jsem a nastupuji na rizikové těhotenství což mi bude vystavena neschopenka. Mám nárok na výplatu nemocenské?

Děkuji za odpověď a přeji hezký den

Odpověď:

Vážená paní Slavíková,

podle zákona o nemocenském pojištění jsou nemocenského pojištění účastni pouze zaměstnanci a osoby samostatně výdělečné činné, nikoli uchazeči o zaměstnání.

Za pojištěnce se však považuje též osoba po zániku pojištění, pokud jí plyne ochranná lhůta, uplatňuje nárok na dávku nemocenského pojištění nebo dávku pobírá, a dále též fyzická osoba v době přerušení pojištění. Nemocenské v tomto případě náleží, jestliže ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti došlo po zániku pojištění (tj. po ukončení zaměstnání nebo podnikání) v ochranné lhůtě, která činí 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění (pokud však pojištění trvalo kratší dobu činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo).

Obdobně to platí, pokud jde o peněžitou pomoc v mateřství. Nejste-li zaměstnancem nebo OSVČ, bude Vám tato dávka náležet tehdy, jestliže po zániku pojištění (tj. posledního zaměstnání nebo výkonu samostatné výdělečné činnosti) došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství v ochranné lhůtě, která činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění (pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo).

Vzniklo-li Vám takto v ochranné lhůtě znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. Tato delší ochranná lhůta v rozsahu 180 kalendářních dnů v případě, že pojištění zaniklo v době těhotenství, se však neuplatňuje pro vznik nároku na nemocenské.

Vzhledem k tomu, že k posouzení Vašich nároků podle zákona o nemocenském pojištění je třeba znát veškeré informace (není mi např. zřejmé, zda jste nyní již zaměstnaná či nikoli), bude nejvhodnější informovat se o těchto Vašich nárocích na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Hezký den

Zdeněk Škromach

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze