Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Němeček: Aby lázeňství mohlo přežit, budou v indikačním seznamu odstraněny největší tvrdosti

Svatopluk Němeček, ministr zdravotnictví za ČSSD ve sněmovně odpovídal na interpelaci poslankyně Aleny Nohavové ohledně stavu a vývoje v lázeňství, jako významném segmentu systému léčebné a rehabilitační péče.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, k otázce vývoje v oblasti lázeňské péče musím říci, že moje hodnocení situace je velmi podobné, jako uvedla paní poslankyně. Myslím si, že ani tvůrci nového indikačního seznamu neplánovali až tak velký propad v tomto segmentu péče a je pravdou, že mnohé lázně se ocitly na pokraji krachu, některé dokonce už zkrachovaly. Domnívám se, že lázeňská péče je velmi významným segmentem medicínské péče v České republice, a to nejenom z pohledu samotné zdravotní péče, ale myslím si, že to nelze brát izolovaně jenom v oblasti zdravotnictví, ale je třeba vzít v úvahu to, že lázně jsou v mnoha oblastech velmi významným zaměstnavatelem a velmi významným subjektem, který podporuje turistický ruch a další záležitosti.

Ministerstvo zdravotnictví v reakci na ten vývoj již v loňském roce podnikalo mnoho kroků k podpoře segmentu, k rozšíření informací lékařů i odborné veřejnosti. Problém byl projednáván se zdravotními pojišťovnami tak, aby byly odstraněny největší problémy, protože v souvislosti se změnou indikačního seznamu bych řekl, že se tam sečetlo více vlivů. Samotná restriktivní změna v indikačním seznamu, ale myslím si, že i trochu obavy lékařů, kteří vždy nebyli úplně informováni o tom, co můžou předepsat, jak můžou předepsat, vedla k tomu, že prostě mnohdy lázně nepředepsali vůbec a podle mých informací i revizní lékaři postupovali při schvalování lázeňských návrhů zbytečně tvrdě. V rámci úhradové vyhlášky pro tento rok proto již Ministerstvo zdravotnictví zrealizovalo některé kompenzace, aby lázně byly schopny přežít. Došlo k navýšení úhrad za poskytování lázeňské léčebné rehabilitační péče, a to o sto korun za pobyt dospělého pacienta v lázních za den, a v případě dětského pacienta to bylo o dvě stě korun.

V současné době na Ministerstvu zdravotnictví finišuje příprava vydání nového indikačního seznamu, respektive úpravy stávajícího, která probíhala samozřejmě za účasti Svazu léčebných lázní, Sdružení lázeňských míst České republiky a podobně. V současnosti je indikační seznam v připomínkovém řízení a předpokládám a doufám, že v průběhu prvního kvartálu bude vydán tak, aby odstranil největší tvrdosti a aby segment lázeňství mohl přežít. Co se týče základních směrů, které by indikační seznam měl obsahovat, jsou navrhovány zejména ve vztahu k délce léčebných pobytů, tam víme, že velmi nedobře je vnímáno snížení na maximální dobu 21 dnů k frekvencím jejich opakování a případně též možnost prodlužování jednotlivých pobytů zejména u dětí.

Vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za pozornost.

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze