Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach podpoří folklorní festivaly

Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach podpoří folklorní festivaly

Dnes odpoledne 2. května 2013 proběhlo v Kolovratském paláci přátelské setkání místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Zdeňka Škromacha se zástupci členských folklorních festivalů Folklorního sdružení ČR, nad nimiž v letošním roce převzal záštitu.

Řadu let zaštiťuje i finálovou přehlídku Celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní Zpěváček, která se bude konat již za týden ve Velkých Losinách. O přípravě finále informovali předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica, organizační ředitel Ondřej Mánek a generální sekretář zahraničních vztahů FoS ČR Jarmila Mrnuštíková. Na setkání byli přítomni i další dva patroni finálové přehlídky Zpěváček 2013 - generální ředitel HZS ČR plk. Drahoslav Ryba a herec Filip Cíl. Hasičský záchranný sbor ČR je velmi důležitým partnerem FoS ČR, který podporuje folklorní akce a pomáhá na mnoha festivalech technicky i programově. Je spolupořadatelem finálové přehlídky a připravuje zábavný program pro děti.

Moravan Zdeněk Škromach se ujal záštity také nad dvěma festivaly v Jihomoravském kraji - 60. ročníkem festivalu Podluží s písní a tancem v Tvrdonicích a 22. Mezinárodním dětským festivalem Štěpy ve Veselí nad Moravou. Které soubory jsou pozvány letos na festival Štěpy, zaměřený především na Višegrádský region, sdělil jeho nový ředitel Michal Blažíček. Jedním z hlavních pořadatelů a podporovatelů festivalu je samotné město Veselí n.M., což potvrdil místostarosta města Petr Kolář. Město finančně „drží“ festival a připravuje pro děti i spoustu zábavy. Letos se do ní zapojí i Baťův kanál.

Dalším festivalem, nad nímž místopředseda Senátu převzal patronát, je Mariánský podzim v Marinánských lázních. Zdeněk Škromach na sebe prozradil, že má k tomuto městu osobní vztah, protože zde prožil vojnu. Mladý organizační tým festivalu zastupovala na setkání Alena Borská. Festival, který usiluje o nové tradice v regionu, se potýká s finančními problémy a organizátoři letos zvažovali jeho zrušení. Místostarosta města Petr Horký objasnil specifickou situaci jejich oblasti, kde nejsou velké podniky, které by mohly sponzorsky přispět, a lázně i kraj bohužel festivalu dostatečně nepomáhají. Přesto se město snaží kontinuitu udržet. Během festivalu doslova tančí celé město. Požádal místopředsedu Senátu PČR, aby poskytl festivalu v rámci záštity doporučující dopis, který by mohl pomoci při získávání sponzorů.

Za mediální partnery Folklorního sdružení se setkání zúčastnil náměstek generálního ředitele Českého rozhlasu Jiří Svoboda. Předseda Sdružení vyzdvihl spolupráci tohoto média a poděkoval, že od včerejšího dne běží v rozhlasu spoty na finále Zpěváček. Jiří Svoboda ujistil, že se do budoucna může FoS ČR spolehnout na všestrannou podporu folklorních akcí. Dodal dobrou zprávu, že vznikají nové stanice, jako Junior pro mladé posluchače a v příštím roce začne vysílat celoplošná stanice Národní okruh, která bude orientovaná rovněž na lidovou kulturu.

Ředitel multimediálních projektů Rostislav Hlosta přiblížil novou technologii a přišel s několika zajímavými návrhy na využití multimediálního kiosku, které by mohlo přinést finanční pomoc folklorním akcím. Šéfredaktor časopisu Folklor Kazimír Jánoška vyslovil názor, že chybí státní politika v oblasti lidové kultury. Přestože je ekonomická situace složitá, na lidové kultuře by se nemělo šetřit. Z finančních důvodů časopis v prvním kvartálu letošního roku byl zpožděn a folklorní veřejnost na to okamžitě reagovala. Generace, která přijde po nás a bude chtít vědět, co se dělo ve folkloru, časopis toto uchovává. Generuje i názory veřejné správy.

Předseda Sdružení uvedl zajímavý poznatek, že zatímco na řadě kulturních akcí klesá návštěvnost, na folklorních festivalech je nárůst návštěvníků. Poděkoval místopředsedovi Senátu PČR za záštitu členských festivalů Folklorního sdružení ČR a jeho snahu hledat možnosti podpory pro lidovou kulturu. Zdeněk Škromach ocenil Český rozhlas, který na rozdíl od České televize věnuje lidové kultuře zaslouženou pozornost. Vyslovil poděkování předsedovi FoS ČR za jeho energii, kterou vynakládá na činnost sdružení. Děkoval všem přítomným, že se snaží udržet kontinuitu akcí. Nutno dodat, že Zdeněk Škromach je častým účastníkem festivalů a Slíbil, že se rád se všemi setká na festivalech, kde bude možnost více hovořit o tom, jak podpořit tuto oblast.

Foto Ondřej Mánek 

Folklorní sdružení ČR

Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1

Tel.: 234 621 218

Email: foscr@foscr.cz

www.folklornisdruzeni.cz

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze