Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Lidé jsou vládou vháněni do pasti chudoby a sociálního vyloučení

Vystoupení v Senátu k bodu jednání „evropský rámec pro sociální a územní soudržnost.”

„Chudoba, vyloučení – to jsou věci, které stále vnímáme tak, jakoby v Česku neexistovaly. Ovšem když se podíváme na vývoj za posledních pět, šest let, tak se situace výrazně zhoršuje, byť vládní statistiky uvádějí něco jiného, byť je tady stále předstírána jakási představa o tom, jak je sociální zajištění zneužíváno apod., což samozřejmě už dávno a dávno není pravda.

Navíc je tady předstíráno, že jsou některé řekněme sociální skupiny zvýhodňovány vůči jiným, což žádný zákon v Česku nestanoví. A myslím si, že například věc, která je velmi zajímavá a která v ČR je málo prezentovaná, je právo přístupu k informacím. A k právu přístupu k informacím patří i možnost přístupu na internet, protože mnohé skupiny jsou zvýhodněny tím, že tuto možnost mají, jiné vlastně nemohou tohoto využít. Je to vlastně jedna ze součástí, která je obsažena i v tomto materiálu. A myslím si, že by bylo dobře, kdyby se vláda tímto zabývala a ve všech veřejných institucích, které jsou veřejně dostupné, zajistila, aby tam byly takové stánky nebo možnost, kde by lidé, kteří si nemohou z objektivních důvodů dovolit mít počítač, internet, doma, aby se mohli k těmto informacím dostat, aby se tyto příležitosti vyrovnaly. Je to například možnost na úřadech práce apod., kde takovéto možnosti dnes již existují. Ale dosah je spíš zaměřen třeba jenom směrem k získání zaměstnání. Ale jsou potřeba i další informace.

Když se podíváme na kroky vlád v posledních letech, směřovaly spíše k tomu, aby čím dále více lidí směřovalo k chudobě a pod tuto hranici. Myslím si, že kolega, který hovořil přede mnou, to tak vnímá, že to je vlastně motivace lidí k práci, tím, že je dostaneme do chudoby, tím, že jim sebereme základní životní standard, takže vlastně ty lidi jakoby donutíme pracovat.

Jenže bohužel tato opatření postihují dnes například rodiny s dětmi, jsou to mnohdy i lidé, kteří ani pracovat z objektivních důvodů už nemohou, senioři, důchodci, jsou to lidé se zdravotním postižením," uvedl ve svém vystoupení Zdeněk Škromach.

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze