Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
 • Facebook
 • Facebook
 • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Jihomoravská ČSSD se naplno připravuje na letošní volby

Jihomoravská ČSSD se naplno připravuje na letošní volby

Dne 3. 3. 2014 ve večerních hodinách proběhlo zasedání krajského výkonného výboru ČSSD. Na programu jednání byla zejména příprava evropských a komunálních voleb.

K problematice voleb do Evropského parlamentu vydává naše kandidátka př. Ing. Zuzana Brzobohatá samostatnou tiskovou zprávu. Výsledky jednání KVV ve vztahu ke komunálním volbám lze shrnout následovně.

V rámci přípravy komunálních voleb jsme diskutovali společné části volebního programu. Doporučili jsme do něj zapracovat problematiku registru smluv, transparentního účtu a právní ochrany seniorů a rodin s dětmi. Programová diskuse bude dále pokračovat. Představení konečné podoby společné části volebního programu lze očekávat v měsíci červnu.

V zájmu zvýšení transparentnosti financování volebních kampaní bylo uloženo volebním manažerům pro všechny druhy voleb vést seznam dobrovolníků, kteří se budou podílet na práci na příslušné volební kampani v rozsahu větším jak 8 hod. na kampaň, a to vč. čestných prohlášení dobrovolníků, že činnost pro stranu vykonávají bez nároku na odměnu. Seznam dobrovolníků a čestná prohlášení budou povinnou součástí vyúčtování volební kampaně.

Rovněž jsme diskutovali otázku rozdělení finančních prostředků. Volební kampaň pro komunální volby bude vedena úsporně. Mezi jednotlivé okresní organizace byla rozdělena částka 1,9 mil. Kč, přičemž na město Brno z toho připadá částka 600 tis. Kč. Jednotliví kandidáti mají možnost k těmto prostředkům dodat vlastní dary.

Dále byl odsouhlasen plán odborných školení kandidátů. Naši kandidáti projdou vzdělávacím kurzem s následující obsahovou náplní:

 • komunální volby, volební systém, tvorba koalic
 • zákon o obcích
 • veřejné zakázky
 • organizace veřejné správy, správní řád
 • rozpočtová pravidla, hospodaření obcí, obchodní společnosti
 • životní prostředí (odpadové hospodářství, vodovody a kanalizace)
 • organizace a financování školství, organizace a financování sociální péče
 • bezpečnostní problematika (IZS, protipovodňová ochrana, obecní policie) trestněprávní aspekty práce komunálního politika

V tuto chvíli již evidujeme 155 aktivních zájemců o školení z řad našich členů.

Jihomoravská sociální demokracie tak vysílá občanům jasné vzkazy:

 • naše volební kampaně jsou transparentní

 • náš volební program bude konkrétní a nebude obsahovat prázdné fráze

 • naši kandidáti budou na výkon své funkce odborně připraveni

Zdeněk Dufek
předseda KVV ČSSD JmK

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze