Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Jihočeský kraj požaduje po Vládě ČR jasné stanovisko k dostavbě Temelína

Jihočeský kraj požaduje po Vládě ČR jasné stanovisko k dostavbě Temelína

Jihočeští krajští zastupitelé pověřili na svém čtvrtečním zasedání hejtmana Jiřího Zimolu, aby předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi tlumočil znepokojení starostů měst a obcí z okolí Jaderné elektrárny Temelín kvůli nejasnostem v otázkách dostavby elektrárny.

Usnesení, v němž Zastupitelstvo Jihočeského kraje žádá Vládu České republiky, aby při zpracování nové koncepce rozvoje jaderné energetiky vzala v úvahu situaci v regionu Temelínska, podpořilo jednohlasně všech 50 přítomných zastupitelů.

O zařazení apelu na vládu ČR kvůli Temelínu, jako mimořádného bodu na program jednání krajského zastupitelstva, požádali starostové 32 měst a obcí z třináctikilometrové Zóny havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín.

„Odmítáme být znovu, podobně jako v době výstavby, „pokusnou lokalitou“, kde se z vyšší moci rozhodne tu o výstavbě, tu o zrušení vyžadovaných přípravných kroků bez možnosti obyvatelstva a samospráv chovat se rozumně a zodpovědně,“ řekl zastupitelům starosta Týna nad Vltavou Milan Šnorek.

Zástupci obcí argumentují tím, že stát v minulém období prostřednictvím společnosti ČEZ vyzýval region k potřebě všestranné připravenosti na jednu z největších stavebních akcí v ČR. Byla uzavřena smlouva mezi obcemi, Jihočeským krajem a společností ČEZ o tzv. vyvolaných investicích, především v oblasti dopravní infrastruktury.

„Jasné a rychlé směřování k dostavbě v letech 2009 – 2013 vedlo i k rozvinutí velkého množství podnikatelských aktivit v regionu, které nyní mohou být zmařeny. Celý Jihočeský kraj, tak jistě již zaznamenává, případně i do budoucna může zaznamenat výrazněji ekonomický útlum s tímto spojený. Po zrušení tendru na dostavbu JE Temelín nyní dochází k zpochybnění všech přípravných kroků i vložených lidských a materiálních investic,“ konstatoval hejtman Zimola.

S tím se jednoznačně ztotožnili i jihočeští zastupitelé napříč politickým spektrem. Vedle hejtmanových osobních intervencí na vládu nabídli svou pomoc ve Sněmovně také jihočeští poslanci.

Text Usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje ze dne 18. 12. 2014:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. žádá Vládu České republiky, aby při zpracování nové koncepce rozvoje jaderné energetiky vzala v úvahu následující skutečnosti:

1. Jihočeský kraj, města i obce přizpůsobily své rozvojové strategie dostavbě JE Temelín a vynaložily již mnoho prostředků z veřejných rozpočtů.

2. Region Temelínska se nachází v pokročilé fázi přípravy na dostavbu JE Temelín.

3. V letech 2009 – 2013 vzniklo v Jihočeském kraji a zvláště v  regionu JE Temelín mnoho podnikatelských projektů, do nichž byly vloženy nemalé prostředky, a které vycházely z očekávání dostavby. Ty mohou být v budoucnosti zmařeny.

4. Nejistota ohledně záměrů s dostavbou bloků v JE Temelín znemožní rozumně, hospodárně a odpovědně plánovat rozvoj měst a obcí v jejím okolí  v dalším období.

II. ukládá

Mgr. Jiřímu Zimolovi, hejtmanovi Jihočeského kraje, informovat o stanovisku Jihočeského kraje Vládu České republiky.

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze