Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Jednáme o rozvoji Baťova kanálu v úseku Rohatec - Hodonín

Jednáme o rozvoji Baťova kanálu v úseku Rohatec - Hodonín

Michal Hašek via Facebook.

V Hodoníně a Břeclavi pokračují dnes porady vedení kraje s představiteli měst a obcí jednotlivých okresů. Těm, kdo obhájili své posty v čele měst a obcí, blahopřeji, nováčkům ve vedení úřadů přeji pevné nervy.

V úvodu jednání jsem přinesl informace o návrhu rozpočtu kraje na příští rok. Při jeho tvorbě jsme rozhodně nebyli takovými optimisty jako ministerstvo financí při makroekonomických predikcích na příští rok, proto je návrh rozpočtu opět konzervativní.

Na setkání v Hodoníně jsem podrobně rozebral dotační programy kraje obsažené v návrhu rozpočtu na rok 2015, na něž je vyčleněno téměř 329 milionů korun. Dotkl jsem se také tématu hodonínské a kyjovské nemocnice, jejichž zřizovatelem je právě kraj. Jsem rád, že se v obou případech – jak v Kyjově, tak v Hodoníně – jedná o stabilizovaná zařízení, a potvrdil jsem záměr kraje do obou nemocnic investovat i nadále. Již v příštím roce bude v kyjovské nemocnici umístěna magnetická rezonance. Našim cílem je realizací tohoto projektu snížit čekací doby pacientů z regionu na vyšetření tímto zařízením – ty se pohybují až kolem tří měsíců, což je neúnosné.

Jedním z ústředních bodů jednání byly i v Hodoníně informace o návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Jak v rámci prezentace konstatoval radní Antonín Tesařík, v okrese Hodonín se návrh zásad samozřejmě podrobně zabývá například takovými tématy, jako je rychlostní silnice R 55 nebo rozvoj Baťova kanálu v úseku Rohatec - Hodonín. Představitelé kraje budou odpoledne jednat se starostkami a starosty okresu také v Břeclavi.  

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze