Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Je paradox, když se policie objeví na vinařských stezkách, kde nechává foukat cyklisty

Je paradox, když se policie objeví na vinařských stezkách, kde nechává foukat cyklisty

Projev na 9. schůzi Senátu dne 17. 6. 2015.

Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach:  Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené paní senátorky, páni senátoři, dovolte, abych načetl pozměňovací návrh k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 80).

V čl. III za bod 14 vložit nový bod 15, který zní: 15. V § 124 se doplňuje odst. 11, který zní: Odst. 11. Oprávnění podle odst. 10 písm. f) nelze užít u řidiče nemotorového vozidla účastnícího se provozu na pozemních komunikacích, který není účastníkem dopravní nehody. Následující body přečíslovat.

Odůvodnění. Pozměňovací návrh reaguje na praxi, ve které je cyklista, jako každý jiný účastník provozu na pozemních komunikacích povinen na výzvu příslušníka Policie ČR podrobit se dechové zkoušce. Policie ČR má přitom oprávnění kontrolovat plnění povinností vyplývajících ze zákona nejen na silnicích, ale i na stezkách pro cyklisty. Silniční zákon nijak nerozlišuje, zda se cyklista pohybuje v provozu mezi vozidly na silnici či na značené cyklostezce, na které je pohyb osob nepoměrně pomalejší i bezpečnější jak pro cyklistu samotného, tak i pro ostatní cyklisty a chodce. Cílem tohoto návrhu je změnit pravidla silničního provozu vztahující se k cyklistům nebo řidičům nemotorových vozidel, a tady chci zdůraznit, že historicky vždycky byla rozlišována motorová i nemotorová vozidla, protože řidič nemotorového vozidla, což je samozřejmě cyklista a paradoxně dneska by to mohl být i jezdec na kolečkových bruslích apod., ohrožuje v první řadě sebe, nikoliv ostatní. I z tohoto důvodu bylo vždycky přihlíženo k tomu, že tady byl jiný přístup než k řidičům motorových vozidel.

Tito účastníci provozu by nemohli být namátkově kontrolováni na přítomnost alkoholu, podobně jako např. chodci nebo lidé na kolečkových bruslích. Současně ale není přistoupeno ke změně povinnosti zdržet se požívání alkoholu nebo návykových látek. Tato povinnost cyklistům zůstává. V případě nehody bude postupováno shodně s dosavadní právní úpravou. Čili alkohol bude přitěžující okolností. Ponechání této povinnosti v nezměněné podobě by mělo přispět k tlaku na cyklisty, aby při jízdě byli maximálně ostražití, aby nedošlo k dopravní nehodě, při které by již bylo možné cyklistu na přítomnost alkoholu v krvi kontrolovat.

Chci říci, že reaguji na připomínky občanů, ale i dalších, které se objevují. Zaznělo to už tady i ze strany pana ministra. Paradoxně mě překvapil, když tento návrh nepodpořil. Ale na druhé straně v další větě prohlásil, že by klidně podpořil alkohol za volantem, jak je to obvyklé i v mnoha jiných evropských zemích, což je společensky ale i bezpečnostně daleko nebezpečnější. Myslím, že to nikdo nenavrhuje. Ve většině evropských zemí tento problém neřeší, protože ve většině zemí je povolen i alkohol za volantem. Protože tady často uvádíme porovnání s jinými evropskými zeměmi, tak bych rád uvedl, že v řadě evropských zemí je tolerované množství alkoholu v krvi nejen v případě cyklistů, ale i řidičů motorových vozidel, kteří jsou svou povahou daleko nebezpečnější. Např. státy Francie, Chorvatsko, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Švýcarsko, Španělsko – tolerují půl promile alkoholu v krvi u cyklisty, což je samozřejmě i v případě nehody bráno do úvahy. Rakousko má dokonce 0,8 promile a v Německu je to přes 1 promile. Já jsem nechtěl navrhovat právě to, aby u cyklisty byla hladina alkoholu dána, protože by to mohlo svádět k tomu, že by bylo "téměř povinností" jezdit pod vlivem alkoholu.

Ale každopádně jednoznačně chci tady upozornit na to, že např. i prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. z Katedry kriminalistiky Policie Akademie ČR v Praze tvrdí, že bylo zjištěno, že do hladiny alkoholu 0,3 promile se reakční doba v podstatě nemění. Pak se zvyšuje kvadratickou funkcí. Tato pravidla, i méně pochopitelná, v případě cyklistů. Těch argumentů by bylo možné uvést víc. Bohužel, pan ministr neuvedl, že cyklista dostane pokutu, a tím je to vyřešeno. Myslím, že o tom hovořili i jiní kolegové. Ovšem pokuta může být až 50 tis. Kč. Tady se nerozlišuje řidič motorového vozidla. Berme v úvahu, že jsou poměrně nízké stavy policie. Jsem přesvědčen o tom, že policisté by v první řadě měli kontrolovat řidiče motorových vozidel, kamionů, kteří ohrožují nejenom sebe, ale ohrožují i ostatní účastníky dopravy. A nikoliv věnovat se, a mnohdy i účelově, a samozřejmě, on to nikdo moc nepotvrdí, ale je to z kuloárů, že mají za úkol vybrat pokuty, pak je paradoxní, že najednou se objeví policie na vinařských cyklistických stezkách, kde nechává foukat cyklisty... Je paradoxní, kdy na vesnicích, já vím, že v Praze je to trochu jinak, protože v Praze dojedu do hospody na pivko metrem. Ale na venkově se běžně jezdilo na kole. A jestliže potom se člověk dozvídá případy, kdy policisté stojí za rohem, a čekají, až chlapi nasednou na kola, kteří si dali jedno dvě tři piva, a nechají je foukat a sázejí jim pokuty v řádu desítek tisíc korun, jsem přesvědčen o tom, že je to účelové, že je to chování, které je nepřiměřené. Proto, prosím, zvažte svůj přístup k tomuto návrhu, byť uznávám, že nebyl nějak dlouhodobě dopředu diskutován. Ale možná i právě proto je důvod celkem jednoduchý, že by tady měl zapůsobit "selský rozum", že tento návrh nenavrhuje žádnou hladinu alkoholu pro cyklisty, jak je to ve většině zemí. Naopak vychází z toho, že cyklisté by pít neměli. Na druhé straně uvádí, že požití alkoholu v případě účasti na dopravní nehodě u cyklisty je přitěžující okolností. Samozřejmě, že každá agentura, která se zabývá bezpečností, bude říkat, že by bylo nejlépe, aby lidé, kteří se pohybují na veřejných komunikacích, v jakékoliv podobě nepožívali vůbec žádný alkohol. Stejně tak budou říkat, že by občané vůbec neměli držet střelné zbraně, protože většina střelných poranění vznikne právě střelnou zbraní.

Nechci to dál rozvádět. Myslím, že návrh je celkem jednoznačný a jednoduchý. Dají se hledat jiné možnosti. Ale vyšli jsme z toho, a znovu shrnu, že základní princip je ten, že návrh nestanoví možnost, aby cyklista požíval alkohol. Na druhé straně zavádí to, aby nebyli cyklisté nebo řidiči nemotorových vozidel buzerováni tím, že budou kontrolováni na alkohol. A mnohdy si dovolím říct, že neprosto neférově pokutováni naprosto nepřiměřenými pokutami. Prostě není doba "slavností sněženek", kdy policista zastaví cyklistu, sebere mu ventil, a tím mu bere i jeho duši, a on odchází s vyfouklým kolem. Ale bohužel to mnohdy stojí skutečně poměrně velké pokuty lidí, kteří si dali jedno dvě tři piva někde v zahradní restauraci.

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze