Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Je čas změnit „postdrábkovský“ zákon!

Je čas změnit „postdrábkovský“ zákon!

Je čas vrátit vládě možnost valorizovat důchody nad rámec minimálního růstu životních nákladů. Stejně tak je nutné jednorázový příspěvek k důchodu přeměnit na pravidelný příspěvek starobním a invalidním důchodcům k Vánocům.

V systému důchodového pojištění panuje mnoho nespravedlností. Pravicové vlády rezignovaly na vyrovnání nerovností mezi tzv. starodůchodci a novodůchodci. Navíc došlo i k omezení valorizace penzí obecně. Tzv. Drábkova malá penzijní reforma prosazena Schwarzenbergem, Kalouskem i jejich Starosty zavedla do českého právního řádu automatickou valorizaci a tím zamezila možnost mimořádných zásahů.

Míra rozdílu mezi novodůchodci a starodůchodci není vyčíslena přesně, v průměru se snad bude jednat o 650 – 750 Kč měsíčně. Změnou zákona v roce 2011 vznikla ještě kategorie tzv. mladodůchodců, kteří jsou z velké většiny také ve srovnání s novodůchodci znevýhodněni (někteří až o 600 Kč měsíčně), a jejich počet navíc bude růst, pokud něco nezměníme. Proto musíme změnit zákon o valorizaci důchodů, aby vláda opět mohla valorizovat ze svého rozhodnutí i nad rámec zákonného minima!

Debatu o důchodovém systému zcela pohlcuje perspektiva generací budoucích. My jsme však momentálně v situaci, kdy nám mnozí senioři a zdravotně postižení balancují na hranici chudoby, a to je třeba řešit teď! Věřím, že napomoci by mohl pravidelný příspěvek k starobním a invalidním důchodům, jako tzv. Vánoční bonus, či proč by do pěti let nemohl pravidelný jednorázový příspěvek dosáhnout úrovně průměrného důchodu jako tzv. „třináctý důchod“?!

Uvědomme si, že generace našich rodičů a prarodičů zde budovaly naši vlast pro nás a momentálně jsou odkázáni na naši solidaritu. K čemu jinému má stát sloužit než k potřebám svých občanů? Navýšení o 40 Kč je nepřijatelných a ČSSD to musí změnit!

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze