Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Je čas ještě upravit důchodovou reformu?

Je čas ještě upravit důchodovou reformu?

Zdeněk Škromach odpovídá na dotaz čtenáře webu ParlamentníListy.cz

Dotaz od: straka

Pane senátore,

snad je čas ještě upravit reformu důchodů, v čem hlavně spočívají změny, které jste navrhoval?

Odpověď:

1. V návrhu novely zákona o důchodovém pojištění se ponechávají ustanovení, která:

1. reagují na nález Ústavního soudu vyhlášený pod č. 135/2010 Sb., kterým bylo k 30. září 2011 zrušeno ustanovení § 15 zákona o důchodovém pojištění o výpočtovém základu pro důchody; tzv. že se ponechává vládou nově navržený systém stanovení výpočtového základu podle redukčních hranic, které více zohledňují princip zásluhovosti (ponechává se i vládou navržené časové rozložení do let 2011 – 2014);

2. zakotvují nový způsob stanovení výše základní výměry důchodů, spočívající v tom, že tato základní výměra nebude jako dosud stanovena pevnou částkou, ale procentem z průměrné mzdy; za účelem zmírnění disproporce mezi zvýšením důchodů vyšším příjmovým skupinám a snížením důchodů cca 70 % důchodců v důsledku nového způsobu stanovení výpočtového základu se navrhuje, aby základní výměra nečinila vládou navrhovaných 9 %, ale 10 % průměrné mzdy; To znamená, že téměř u nikoho nedojde k poklesu při výpočtu důchodu. A u 10% nejvyšších a 20% nejnižších se o něco zvýší oproti vládnímu návrhu.

3. zakotvují nový způsob mechanismus zvyšování důchodů ve vazbě na nově stanovený způsob určení základní výměry důchodů; za účelem zachování kontinuity z hlediska orgánu oprávněného rozhodovat o zvyšování důchodů a příplatků k důchodům (týká se odbojářů) se ponechává tato pravomoc vládě, která tak bude jako dosud činit svým nařízením (nikoli tedy, jak navrhuje vládní návrh, že by tak činilo MPSV vyhláškou);

4. jsou legislativně technické povahy, tzn. že jen reagují na nedostatky platného znění zákona o důchodovém pojištění.

2. Do návrhu zákona se nově doplňuje změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti spočívající v tom, že se od 1. ledna 2012 stanoví maximální vyměřovací základ zaměstnance i osoby samostatně výdělečně činné pro placení pojistného za kalendářní rok ve výši 60-ti násobku průměrné mzdy (tj. měsíčně ve výši 5-ti násobku průměrné mzdy). Podle platného právního stavu činí v době do 31. 12. 2011 roční výše maximálního vyměřovacího základu („stropu pojistného“) 72násobek průměrné mzdy (tj. měsíčně 6-ti násobek) a od 1. 1. 1012 by měla činit pouze 48násobek (tj. měsíčně 4násobek průměrné mzdy). Tímto opatřením se zajišťují dostatečné prostředky do systému důchodového pojištění, které budou saturovat navrhované zvýšení základní výměry důchodu na 10 % průměrné mzdy. Strop pojistného se tedy k 1.1. 2012 nesníží ze 6 násobku na 4 násobek, ale jen na 5 násobek.

3. Z návrhu zákona se vypouštějí všechna ostatní ustanovení, tedy ta, která věcně nesouvisí s provedením nálezu Ústavního soudu. Jde o ustanovení, která:
zvyšují důchodový věku nad současnou hranici 65 let, tedy 67 a více;
postupně srovnávají důchodový věk pro muže a ženy na stejnou věkovou hranici;
znevýhodňují odchod do předčasného starobního důchodu;
zkracují dobu pro opětovný vznik nároku na vdovský/vdovecký důchod;
ruší částku výplaty 12 měsíčních splátek vdovského důchodu při zániku nároku na tento důchod v důsledku uzavření nového manželství;
upravují podmínky výplaty invalidního důchodu.

Hezký den

Zdeněk Škromach

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze