Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Invalidní důchod vysokoškoláka

Invalidní důchod vysokoškoláka

Zdeněk Škromach odpovídá na dotaz z portálu ParlamentníListy.cz

Dotaz:

Mám na Vás opět prosbu s žádostí jménem pana předsedy Škromacha ve věci invalidního důchodu. Konkrétní příklad: mladý chlapec, vysokoškolák 25 let, který si ještě neplatí sociální pojištění, tak se mu stal  úraz a je na invalidním vozíku.  Jak se řeší tento případ?  Zda má nárok na invalidní důchod a jak se  započítává vysokoškolské vzdělání v tomto případě?

Odpověď:

Dovolte mi, abych Vás informoval k výše uvedenému dotazu.

Vycházím z toho, že uvedenému klientovi se stal úraz nyní, tzn. ve věku 25 let. Z tohoto pohledu činí potřebná doba pojištění pro vznik nároku na přiznání invalidního důchodu 3 roky (ustanovení § 40, odst. 1 zákona č. 155/1995Sb. o důchodovém pojištění). Pro potřebnou dobu pojištění a tím i nárok na dávku se pak započítává i doba studia před dovršením 18. roku věku, nejdříve od ukončení povinné školní docházky. Po dosažení 18. roku věku se hodnotí doba studia pouze v rozsahu 6 let.

Pokud jde o výši invalidního důchodu, je v tomto případě podstatné, zda v rámci pojištění nedošlo k přerušení doby, tzn. v rámci studia nebo po ukončení studia není nepojištěné doba více jak 1 rok. Pokud toto přerušení není, činila by výše procentní výměry důchodu 45% výpočtového základu (viz § 42 odst. 2 citovaného zákona) - pro rok 2010 by v případě třetího stupně invalidity procentní výměra činila 6.509,- Kč, společně se základní výměrou 2.170,-Kč  = úhrn 8.679,- Kč.

V případě, kdy by přerušení bylo více jak 1 rok, činila by procentní výměra invalidního důchodu 770,- Kč, společně se základní výměrou 2.170,- Kč =úhrn 2.940,- Kč.

Alespoň takto, základní informace.  Samozřejmě svoji roli pro výši důchodu hraje přesné datum vzniku invalidity.

S pozdravem

Zdeněk Škromach

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze