Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Hlídací dětské skupiny namísto školek?

Hlídací dětské skupiny namísto školek?

Poslaneckou sněmovnu čeká druhé čtení zákona o hlídání dětí v tzv. dětských skupinách. Tento návrh zákona předkládá ministryně práce a sociálních věcí ČSSD, ačkoli návrh pochází z dílny vlády ODS a TOP 09.

Vláda sociální demokracie se zaštiťuje snahou o návrat rodičů do pracovního procesu a řešením situace péče a vzdělávání dětí v okamžiku nedostatku míst v jeslích a mateřských školách. V ideálním případě si také slibuje navýšení odváděných daní a pojistného státu zpět do pracovního procesu navrácených rodičů. Děje se tak ovšem momentálně i za cenu rezignace na vzdělávání jejich dětí.

Je s podivem, že na stejnou rétoriku ODS a TOP 09 je ochotna přistoupit i sociální demokracie.

Celý zákon naprosto rezignuje na kvalitu péče, protože nemá kontrolní mechanismus, kterým ji může pohlídat. Standardy nechává na libovůli zřizovatele a spoléhá na samokontrolu  ze strany rodičů. Navíc se koncept hlídání v dětských skupinách narozdíl od mateřských školek zříká kvalitní funkce předškolního vzdělávání. Degradace potenciálu dětí bez možnosti nápravy v budoucnu je tak snad prvoplánově nezamýšleným, ale reálně nevyhnutelným efektem, obzvláště budou-li děti v hlídacích skupinách až do dovršení školního věku. Kam se poděl tradiční fakt, že investice do vzdělávání se státu vyplatí, opačná strategie naopak vede ke ztrátě konkurenceschopnosti a navýšení počtu budoucích nezaměstnaných

Dětské skupiny jako doplněk předškolního vzdělávacího systému jsou přijatelné pouze do 3 let věku dítěte.

Budu-li spravedlivý, nápad s dětskými skupinami není zcela zavrženíhodný, konkrétní návrh je však nekvalitně provedený bez spolupráce napříč resorty. Oproti vzoru systému v Rakousku, tzv. Vídeňského modelu, na který se tvůrci odkazují, je předkládaný návrh méně propracovaný, jak co se týká kvalifikace těch, kteří mohou s dětmi pracovat, tak co se týká podmínek poskytování péče pro dětskou skupinu.

Dětská skupina může být přínosnou alternativou na trhu v okamžiku nedostatku jeslí, tedy pro rodiče dětí mladších tří let, kteří mají možnost pracovat na zkrácený pracovní úvazek, případně částečně z domova. Nesmí se však stát konkurencí mateřských školek. Sociální demokracie má trvat na svém programu a prosazovat podporu mateřinek za účelem stabilizace kvality zavedeného vzdělávacího systému ČR

Ohrožení mateřských školek?

Návrh zákona o dětských skupinách systémově demotivuje zaměstnavatele od snahy poskytnout svým zaměstnancům plnohodnotné firemní školky. Hlídací skupiny jsou méně náročné finančně i organizačně, nepodléhají kontrolním mechanismům a nemusí splňovat standardy péče o děti v této zemi obvyklé pro mateřské školky. Navíc se pravděpodobně rodičům méně kvalitní služba hlídání dětí prodraží, protože náklady budou povinně uhrazeny rodiči a zaměstnavatelé naopak budou profitovat z daňového zvýhodnění.

Skutečně má sociální demokracie pod heslem „rychlá řešení“ prosazovat paskvily minulých pravicových vlád na úkor občanů?  Nepromyšleností, nepropracovaností a nenastavením základních nároků hrozí, že hlídání v dětských skupinách spadne do dvou extrémů, které v důsledku budou dále rozevírat sociální nůžky ve společnosti a budou mít negativní dopad na společnost z dlouhodobého hlediska. Hrozí  zanedbání a úpadek státních mateřských školek. Pro bohaté budou alternativou soukromé školky, pro střední vrstvy budou lákavé hlídací dětské skupiny poskytující pouze základní funkci hlídání s absencí výchovných prvků a se znevýhodněním dětí v následujícím vzdělávacím systému. Ale primárním úkolem předškolní péče o děti je poskytovat dítěti vzdělání a rozvoj osobnosti, hlídací efekt je až sekundární funkcí přeci.

Zdeněk Škromach, místopředseda Senátu PČR

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze