Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Hejtman Zimola ocenil dopravní experty ERDV

Hejtman Zimola ocenil dopravní experty ERDV

Práci expertů v podobě 45 navržených dopravních projektů ocenil jihočeský hejtman Jiří Zimola během 7. workshopu znalostní platformy Mobilita, dostupnost a doprava Evropského regionu Dunaj - Vltava (ERDV) 18. června 2014 v Telči.

Vyzdvihl přitom zejména 30 tzv. zrcadlových projektů v česko-rakousko-německém pohraničí a zároveň vyzval ke společnému úsilí při prosazování těchto projektů k úspěšné realizaci v začínajícím programovacím období 2014-2020.

Workshopu se zúčastnilo zhruba 30 expertů a hostů ze všech 7 partnerských regionů ERDV - Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Kraj Vysočina, Horní Rakousy, Dolní Rakousy, Dolní Bavorsko a Horní Falcko. Účelem tohoto setkání bylo zejména bilancovat dosavadní činnost za 1. období fungování znalostní platformy, konkrétně od března 2013.

Výsledky jejich práce byly shrnuty ve dvojjazyčném dokumentu Výstupy z činnosti ZP Doprava ERDV v rozsahu 307 stran a projekty byly rovněž zobrazeny v jedinečné GIS-mapě ERDV. Na workshopu byl také schválen návrh závěrečné zprávy o činnosti této znalostní platformy, která bude předložena Prezidiu ERDV. Z naplánovaných dopravních projektů se jich nejvíce týká infrastruktury silnic - 22, infrastruktury železnic - 12 a mimo jiné dalších 10 projektů neinfrastrukturních.

Další kroky v rozvoji celého projektu ERDV pak představily vedoucí Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce Krajského úřadu Jihočeského kraje Kateřina Pospíšilová a vedoucí Kanceláře ERDV v Linci Romana Sadravetz. Manažer platformy Jan Gregor navíc zdůraznil roli Jihočeského kraje v oblasti dopravy, neboť realizace jihočeských projektů bude mít dopad na zlepšení dopravních podmínek minimálně i v dalších pěti regionech, s nimiž tento kraj v ERDV sousedí.

www.europeanregion-danube-vltava.eu

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze