Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Hašek: Podvodníci s potravinami způsobí v EU ročně škodu v přepočtu za bilion korun

Michal Hašek, poslanec za ČSSD ve sněmovně k novele zákona o potravinách a tabákových výrobcích.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nemějte obavy, nebudu příliš prodlužovat jednání Sněmovny krátce před polední pauzou, ale přesto si dovolím ještě několik fakt k tomuto návrhu zákona.

Za prvé chci vystoupit také na jeho podporu. Zákon o potravinách máme patnáct let. Je to velmi citlivé téma, o kterém málokdo před rokem věřil, že bude třeba hýbat i volební kampaní a následně volebními výsledky. Realitu známe všichni. Já jsem velmi rád, že se tady podařilo prosadit předložení tohoto vládního návrhu zákona Poslanecké sněmovně. Nebudu rozebírat jednotlivá ustanovení, o těch hovořil pan ministr, pan zpravodaj, ale dovolím si několik čísel jako širší kontext.

Novela má reagovat na otázky zajištění kvality a bezpečnosti potravin, a jsem přesvědčen, také pomoci otevřít možnosti dodávky českých kvalitních potravin na náš trh. Takže v přeneseném slova smyslu to může být určitý nástroj podpory naší potravinové soběstačnosti a českého zemědělství jako takového.

Bohužel z výroční zprávy o stavu českého zemědělství za rok 2012 vyplývá, že i nadále pokračuje spíše jeho pokles. Pro vaši představu, z hlediska odhadu produkce naše zemědělství, dámy a pánové, je na 65 procentech stavu ze začátku transformace našeho zemědělství. Z hlediska nasazení pracovní síly dnes pracuje v agropotravinářském komplexu ve srovnání s rokem 1990 asi 25 % lidí. Jednou z příčin tohoto stavu jsou také masivní dovozy potravin do České republiky, které se od roku 2000 ztrojnásobily. Zatímco schodek obchodu s potravinami a živými zvířaty se pohyboval v letech 1999 až 2001 vždy zhruba pod 20 miliardami Kč, tak v letech 2009 až 2012, tedy o deset let později, překonával tento schodek už 33 miliard Kč ročně. K prohlubování tohoto deficitu vedly zejména silné dovozy zeleniny, ovoce, masa a masných výrobků. V roce 2003 činila hodnota dovozu masa a masných výrobků 4 miliardy, v roce 2012 už obrovských 26 miliard Kč. Fakticky to jsou také věci, které vedou k postupnému útlumu a likvidaci živočišné výroby v České republice, která významným způsobem podporuje také zaměstnanost v našem zemědělství.

Celkově se dovoz potravin za posledních několik let ztrojnásobil, z 53 miliard v roce 2000 na zhruba 145 miliard Kč v roce 2012.

Už jsme tady slyšeli z úst mých předřečnic to, jakým způsobem si vybírají potraviny naši spotřebitelé. Zda jsou preferovány, ať už jimi nebo obchodními řetězci, značky domácí, nebo zahraniční a jakou roli při tom hraje otázka ceny.

Když se podíváme ještě jednou na dovozy potravin, je zarážející, že jsou dováženy dříve typicky české plodiny a komodity, jablka, zelenina, vepřové maso. Jsou dováženy za poměrně nízkou cenu, je otázka v jaké kvalitě, a zda ze zahraničí nedochází také k dovozům za takzvaných skrytých dotací. To samozřejmě vedlo k tomu, že v minulých letech české a moravské podniky končily s pěstováním ovoce a zeleniny, s chovem prasat, a návrat k původnímu stavu je velmi obtížný, prakticky nemožný.

Díky svému monopolnímu postavení jsou obchodní řetězce schopny si zajišťovat poměrně nadstandardní výhody. Není to jenom problém České republiky. Zájemce o tuto problematiku chci odkázat na takzvanou Zelenou knihu o nekalých praktikách mezi podniky v Evropě v dodavatelském řetězci v oblasti potravinového a nepotravinového zboží. Tento dokument vydala Evropská komise v roce 2013.

Samostatnou otázkou by byla také záležitost marží u obchodních řetězců. Tyto marže značně omezují v některých případech pro spotřebitele možnost výběru, protože kvalitní a specializované výrobky jsou díky takové obchodní politice pro zákazníky cenově méně dostupné, dá se říci, v některých případech možná i nevýhodné. To je samozřejmě alarmující fakt s ohledem na bohužel se snižující kupní sílu českého obyvatelstva ve srovnání s populací v Evropě, a rozhodujícím kritériem při výběru zboží minimálně pro třetinu českých spotřebitelů je pak, dámy a pánové, pouze a jenom cena.

Já jsem rád, že se do této novely dostalo povinné zveřejňování údajů o zemi původu všech nebalených potravin, údaje o výrobci, hlavní složce také v případě pultového prodeje, a také to, že obchodní řetězce budou mít za zákonem stanovených okolností povinnost zveřejnit procentuální podíl dovozu potravin, aby se u každé významné komodity zákazník dozvěděl, že v takovém obchodě se prodává takové či jiné procento domácích produktů a takové či jiné procento produktů dovozových.

Také já vítám zvýšení sankcí, například maximální pokuty za nedodržení požadavku na označování potravin nebo kvalitativní parametry, kde pokuta narůstá více než trojnásobně na 10 miliónů Kč. 

V současné době Evropská unie čelí nebezpečnému trendu falšování potravin. Na rozdíl od amerického práva není řešena tato záležitost v České republice jako otázka dokonce i trestně právní. Nicméně odhady hovoří o tom, že podvodníci s potravinami způsobí v Evropské unii, dámy a pánové, ročně škodu v přepočtu za bilion korun ročně. Slyšíte dobře: za bilion korun ročně.

Na závěr velmi vítám, že novela, doufám, že bude podpořena, zlepší informovanost českých spotřebitelů a snad povede k tomu, aby se lépe orientovali a postupně třeba dali zase přednost také naší národní produkci.

Dámy a pánové, chtěl bych požádat vás všechny, abyste umožnili propuštění této novely do dalšího čtení, její projednání v zemědělském výboru a věřím, že budeme hlasovat pro dobrou věc. Děkuji vám za pozornost.

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze