Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Foldyna: Situace v Ústeckém kraji je v mnohém kritičtější než v Moravskoslezském

Foldyna: Situace v Ústeckém kraji je v mnohém kritičtější než v Moravskoslezském

Interpelace poslance Jaroslava Foldyny ve věci: Změna usnesení Vlády ČR č.732 z roku 2013 na Mgr. Bohuslava Sobotku, předsedu vlády České republiky.

Vážený pane premiére,


dovolte mi, abych se na Vás obrátil s žádostí o změnu či nápravu usnesení přijatého minulou Vládou ČR. Vláda 25. září 2013 přijala usnesení 732, ve snaze řešit kritickou sociální a ekonomickou situaci v Moravskoslezském kraji (MSK), kde navrhuje celou řadu opatření pro zlepšení situace (celkem 17 bodů a podbodů). Nakonec se dva body tohoto usnesení okrajově obecně zmiňují o tom, že je třeba něco řešit i v Ústeckém kraji, ačkoli by se řada navržených konkrétních opatření plánovaných v MSK dala uplatnit i v ÚK. Domnívám se, že minulá vláda zcela nepochopila a nedostatečně analyzovala situaci v České republice. Bez snahy zlehčovat vážnou situaci v MSK musím poukázat na skutečnost, že situace v ÚK je v mnohém kritičtější než v MSK.


Stačí se podívat na statistiku nezaměstnanosti krajů z konce loňského roku, kde ÚK suverénně dominuje a rozdíl mezi ÚK a MSK je 1% nezaměstnaných, odstup třetího Olomouckého kraje je jen 0,68%, další odstupy jsou již ještě menší.

Varovný je i trend ve vývoji nezaměstnanosti se strmým nárůstem v posledním období. Navíc klesá velmi rychle počet nabízených volných míst oproti nárůstu uchazečů o zaměstnání.

ÚK však vede statistiky v celé řadě dalších nepříznivých ukazatelů. ÚK má nejnižší úroveň vzdělanosti, nejvyšší podíl romského obyvatelstva, nejvyšší zadluženost obyvatel, nejvyšší počet osobních konkurzů, atd. V ÚK existuje značná migrace obyvatel, např. město Teplice od r. 1990 – 2012 přišly o 5 tisíc obyvatel, Chomutov a Most zaznamenávají úbytek po 4 tis. obyvatel a Děčín se zmenšil o 6 tis., což je více než 10 % obyvatelstva.


Odcházejí z ÚK především mladí a vzdělaní a naopak jsou do ÚK sestěhováni nepřizpůsobiví občané z jiných krajů republiky. V důsledku migrace a díky vyšší natalitě roste podíl nepřizpůsobivého  obyvatelstva a Mostecko a Děčínsko patří ke 4 okresům v republice, které mají více než  jednu třetinu obyvatel žijících ze sociálních dávek. Oproti MSK má ÚK řadu specifik, a to například téma těžebních limitů na Mostecku a problematika Šluknovského výběžku na Děčínsku.


Vzhledem k uvedeným skutečnostem a rozdílné specifikaci obou postižených krajů se domnívám, že by bylo vhodné pro ÚK jmenovat vládního zmocněnce zvlášť s vazbou na specifika kraje a nikoli tak, jak to učinila minulá vláda, kdy by měl být jeden univerzální vládní zmocněnec pro oba vzdálené kraje.
Vážený pane premiére, z důvodu uvedeného si Vás dovoluji požádat o přepracování usnesení 732 z loňského roku nebo v lepším případě o přijetí nového usnesení, které bude specificky vystihovat a řešit problematiku Ústeckého kraje.


S pozdravem

Jaroslav Foldyna

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze