Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Foldyna: Mám velký problém...

Foldyna: Mám velký problém...

Hovoří se o tom, že by měl být zvolen do čela parlamentního zahraničního výboru někdejší vicepremiér a ministr zahraničí Topolánkovy a Nečasovy vlády poslanec TOP09 Karel Schwarzenberg.

Považuji to za výsměch občanům.

Parlament není žvanírna, i když se to může někdy zdát, jen si připomeňme to veledůležité, že veškerá moc ve státě pochází z lidu, viz ústava ČR 1993,článek 2.:

  1. Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Parlament je lidem pověřen, aby jej reprezentoval. A tak se zástupci lidu k moci dostávají, pouze volbou, měli by znát zájem lidu a respektovat jeho vůli.

Ovšem Karel Schwarzenberg jako vicepremiér a ministr zahraničí Topolánkovy vlády, na jehož návrh tato vláda 21. Května 2008 uznala KOSOVO, se na nějakou vůli lidu a parlament vykašlal!

Jako uličníci bez zařazení do programu jednání na svém výjezdním zasedání v Teplicích v rozporu s usnesení parlamentu, toho parlamentu, který zmiňuje Ústava jako nositele vůle lidu, kvazistát KOSOVO uznali.

Nebudu se tady rozepisovat o tom, že je tento den uznání kvazistátu KOSOVA Českou vládou, je pro nás Dnem hanby! Uznání vládou, která by měla být pokračovatelem Masarykovy Československé republiky, které bylo na základě „mezinárodní" Mnichovské dohody v roce 1938 uloupeno tehdy 15% pohraničního území. Je toto skvrnou na novodobé historii našeho státu.

Karel Schwarzenberg vědomě v rozporu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 648 z 27. schůze 6. února 2008, kdy toto usnesení žádá vládu, aby využila všech svých možností, aby Česká republika, jako členský stát Evropské unie a Organizace spojených národů, přispěla k řešení budoucího statutu srbské provincie Kosovo v souladu s mezinárodním právem, vycházejíc z rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244 z 10. června 1999 a z její případné úpravy založené na konsensu zúčastněných stran a rovněž ze Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (Helsinky1975). Navrhl vládě a prosadil uznání tohoto kvazistátu.

Tímto způsobem nejen, že vědomě pošlapali odkaz zakladatele našeho státu Tomáše Garrigue Masaryka, ale ignorovali vůli občanů, kterou usnesení poslanecké sněmovny dozajista je.

Nedovedu si tedy představit, proč Karel Schwatzenberg by měl být předsedou zahraničního výboru parlamentu, když usnesení tohoto výboru přijaté sněmovnou parlamentu v praxi ignoroval. Ignoroval tak vůli lidu danou Ústavou České republiky.

Jaroslav Foldyna

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze