Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Ekonomika se podle odborů dostane ze stagnace až v roce 2016

Ekonomika se podle odborů dostane ze stagnace až v roce 2016

Podle odborů se česká ekonomika ze stagnace nedostane dříve než v roce 2016. Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) nepředpokládá citelnější oživení, pro letošek očekává hospodářský růst do jednoho procenta. Novinářům to dnes řekli odboroví ekonomové.

Podle nich hlavní vinu na situaci má bývalá Nečasova vláda a její politika škrtů. ČMKOS se letos chce soustředit na prosazování opatření k rozhýbání ekonomiky a zvýšení zaměstnanosti. Po předčasných parlamentních volbách jednala největší odborová centrála v zemi s vítěznými politickými stranami.

„Pozitivní na těchto jednáních je, že řada návrhů a požadavků ČMKOS k oživení ekonomiky a ochraně zaměstnaneckých a odborových práv se objevila i v koaliční smlouvě ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL. Budeme na budoucí vládu dohlížet, aby tato opatření nezůstala pouze na papíře," řekl novinářům první místopředseda ČMKOS Václav Pícl.

Odborovou prioritou je obnovení sociálního dialogu a jeho posunutí na kvalitativně vyšší úroveň.

„Od politických stran jsme byli ujištěni, že i pro ně je sociální dialog prioritou. Nová vláda bude prostřednictvím tripartity projednávat se sociálními partnery všechna opatření, která bude zavádět na oživení ekonomiky. I své programové prohlášení dá vláda k posouzení ČMKOS," uvedl Pícl.

Ochrana práv zaměstnanců a vytváření lepších pracovních podmínek je pro odbory trvalou prioritou.

„Budeme požadovat po vládě, aby se touto problematikou trvale zabývala, a budeme chtít odpovídající legislativní změny. Stále rostoucí nezaměstnanost, která již dosáhla rekordních 600 tisíc nezaměstnaných, je pro odbory nepřijatelná. Ruku v ruce s tím dochází k porušování platné pracovněprávní legislativy, kdy mnozí zaměstnavatelé ignorují zákoník práce a vytvářejí si ve firmách vlastní zákony, zastrašují zaměstnance a nedovolují jim založit odbory a ani do nich vstupovat pod pohrůžkou okamžitého propuštění. Největším problémem je pak likvidace klasického pracovního poměru na dobu neurčitou a množící se zaměstnávání lidí na dobu určitou, nebo bez pracovní smlouvy, vyplácení na ruku, zaměstnávání na černo dalších podvodů, na které doplnil," doplnil Václav Pícl.

Odborová centrála poskytuje svým členům, ale i zaměstnancům, kteří nejsou členy odborů, rozsáhlý právní servis. V regionech působí 12 odborových poraden, které poskytují zdarma právní pomoc odborářům a zaměstnancům, včetně bezplatného zastupování před soudem. "Za loňský rok bylo zaměstnancům v regionech poskytnuto 21 000 porad a ve 185 případech odboroví právníci zastupovali zaměstnance v pracovněprávních sporech před soudem. Rozsáhlé právní poradenství poskytuje zaměstnancům i náš časopis SONDY Revue," řekl novinářům místopředseda ČMKOS Václav Pícl.

Podle odborového makroekonoma Martina Fassmanna Česko platí enormní cenu za škrty a snižování schodku rozpočtu v minulých letech. Fassmann řekl, že nezaměstnanost roste a dostala se na hranici 600 000, přibývá lidí na hranici chudoby. "Problémy pokračují. Máme velké obavy, že se setrvačnost ekonomiky nedá zlomit přes noc. Bude to mít nepříznivé konsekvence pro letošek i příští rok," uvedl Fassmann, když hodnotil výsledek státního rozpočtu za rok 2013 a vývoj reálné ekonomiky v letošním roce.

„Už pouhý letmý pohled do vlastního rozboru ministerstva financí ukazuje, že výsledky práce předchozí vládní koalice na poli veřejných financí jsou ve skutečnosti katastrofální a pro českou ekonomiku zničující. Na tom bohužel vláda Jiřího Rusnoka, vládnoucí půl roku a navíc s omezeným mandátem v demisi, nemohla nic změnit. Oč více je totiž veřejnosti podstrkováno velmi pozitivní hodnocení výsledků rozpočtového deficitu, o to méně se hovoří o tom, že se opět – obdobně jako v roce 2011 a 2012 – výrazným způsobem nenaplnily předpoklady daňových příjmů jak státního, tak veřejných rozpočtů. Cena, kterou jsme všichni museli zalatit za nepatrné snížení schodku, byla enormní," řekl Fassmann novinářům.

Podle ekonomického experta ČMKOS Jaroslava Ungermana svatý boj za snižování schodku bez ohledu na stav ekonomického cyklu není zadarmo. „Důsledky této politiky jsou především dlouhodobé – v poklesu ekonomického výkonu. Nicméně již nyní jsou vidět v poklesu reálných příjmů obyvatel, jsou vidět v narůstající nezaměstnanosti. Ocitáme se na historicky nejvyšší úrovni nezaměstnanosti. Důsledky této politiky jsou však vidět i ve stále se opakujících výpadcích příjmů veřejných rozpočtů, jsou vidět ve stále zjevnějším nárůstu vnitřního skrytého deficitu jednotlivých resortů, jsou vidět v nárůstu chudoby a sociálního vyloučení. Ta dnes postihuje již téměř 1,7 milionu občanů České republiky. V rodinách postižených chudobou a sociálním vyloučením vyrůstá téměř půl milionu dětí. V neposlední řadě jsou důsledky této politiky vidět v řádění exekutorů, jsou vidět v nárůstu počtu těch, kteří ztrácejí střechu nad hlavou," uvedl Ungermann.

Česká ekonomika si podle Ungermana navykla počítat s půlmilionovou armádou nezaměstnaných. Nezaměstnanost je asi vyšší než uvádějí oficiální statistiky. Mnoho lidí pracuje na částečné úvazky a ty nejsou registrované. Z 600 000 nezaměstnaných pouze 120 000 lidí pobírá podporu v nezaměstnanosti. Vláda by se měla zabývat, proč tomu tak je.

Ekonomika je již šest let za sebou v krizi. Potřebuje reálný program obnovy růstu a ten tu chybí. Pouze export průmyslu ji nemůže spasit, je třeba posílit koupěschopnost obyvatelstva. Růst mezd a platů je na nule a navíc devalvace koruny vůči euru provedená centrální bankou přispěje k dalšímu růstu cen.

„Pokud by armáda 600 000 nezaměstnaných mohla pracovat, tak by stát získal ročně do státní pokladny 100 miliard korun. Takto musí nezaměstnaným navíc vyplácet podporu v nezaměstnanosti a sociální dávky," uvedl právní expert ČMKOS Vít Samek. Ve firmách, kde působí odbory, berou zaměstnanci o 30 000 korun ročně víc, než v podnicích, kde odbory nejsou. Proto se zaměstnavatelé snaží činnost odborů omezit, zabránit jejich vzniku, nebo je zlikvidovat. V důsledku toho se Evropou jako mor šíří tzv. nehlášená práce, nebo-li práce na černo. Přitom základním krédem projektu zvaného Evropská unie je sociální stát.

„Nezaměstnanost rekordně narostla, ale zaměstnanci pracují stále více přesčasů a za stále méně peněz, pokud ne vůbec zadarmo. Musí potit krev, slzy a pot aby vůbec uživili sebe a své rodiny. Pravicová koalice premiéra Nečase nasadila kurs masivního porušování odborových a zaměstnaneckých práv. Zatímco například v koncernu Volkswagen v Německu se zaměstnanci přímo podílejí na řízení firmy Nečasova vláda zařídila, aby v Česku nebyla účast zástupců zaměstnanců v dozorčích radách povinná, jako tomu bylo dosud. Přitom z historického hlediska se ukázalo, že státy EU, které formují svojí ekonomiku na sociálním modelu jsou na tom i v časech krize po všech stránkách lépe, než státy, které praktikují neoliberální ekonomiku, uvedl Samek.

Odboroví předáci věří, že se jim bude ve vyjednávání s novou vládou dařit lépe než v minulosti. V letošním roce chtějí přispět hlavně k přijetí opatření na podporu zaměstnanosti a ekonomického růstu. Vyjednávat budou i o zvýšení minimální mzdy. Odboráři mají v plánu dohlížet i na to, jak nová vláda plní pět jejich hlavních požadavků. Patří mezi ně třeba zrušení reforem Nečasovy vlády či boj proti daňovým únikům.

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze