Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

ČSSD odmítá privatizaci průběžného penzijního systému

ČSSD odmítá privatizaci průběžného penzijního systému

ČSSD jednoznačně odmítá myšlenku privatizace průběžného důchodového systému dle návrhu ODS v podobě opt-out systému. Tento systém znamená částečné vyvázání se z průběžného systému, jde o vyvedení peněz do negarantovaných privátních fondů.

ODS tak chce v době ekonomické nestability vzít státu zodpovědnost za penzijní systém a ohrozit tak příjem peněz do státního rozpočtu. Pokud by byl tento systém pod taktovkou ODS zaveden, přelije se tak ročně až 50 miliard korun do privátních fondů. A v případě výpadku až 50 miliard korun ročně nebude mít stát zdroje k tomu, aby dostál svým závazkům v oblastí penzí. Záměr zavést v ČR opt-out má jediný cíl: zvýšit objem peněz v privátních penzijních fondech o zhruba 50 miliard korun ročně a tak jim dát možnost inkasovat odměnu za správu těchto peněz.
Jakákoliv privatizace důchodového systému z hlediska dlouhodobé rovnováhy veřejných financí je nepřiměřené riziko. Privatizace důchodového systému může vést k omezení přístupu nízko příjmových skupin obyvatelstva k  veřejným službám a odsoudit je k sociálním dávkám na úrovni existenčního minima. Opt-out může ohrozit stabilitu penzijních fondů natolik, že jeho důsledky pocítí už současní penzisté. Lze předpokládat výpadek až 50 miliard korun.

Je nutno zdůraznit, že privátní penzijní fondy selhávají zejména v době ekonomických krizí, jak ukazuje situace v USA, kdy lidé kvůli krizi přicházejí o své celoživotní úspory. Jen za rok 2008 klesl majetek, který si Američané odkládají stranou na důchod o hrozivých 25%. Vyjádřeno penězi jde o 2,4 bilionů amerických dolarů. To jednoznačně ukazuje, že převádění prostředků z průběžného systému do systému kapitálových penzijních fondů je velkým rizikem.

Znepokojuje nás, že Konvergenční program Vlády České republiky pracuje s předpokladem částečné privatizace penzijního systému v České republice mezi léty 2010 až 2060, jak lze dovodit předpokladem o vysokém nárůstu prostředků shromážděných v kolonce "Aktiva fondů důchodového zabezpečení". Zde je předpokládáno, že aktiva uložená ve fondech skočí mezi léty 2010 a 2020 z 3,4% HDP na 17,1% HDP. To není možné dosáhnout jinak než zavedením povinného opt-out systému průběžného financování důchodů.

I když vláda tvrdí, že zavedení opt-out systému nebude, tento materiál dokazuje opak a hrozí reálné nebezpečí vyvedení 50 miliard korun ročně do soukromých fondů. Pokud je to jinak, měl by pan ministr Janota vysvětlit, jak dosáhne takového nárůstu "Aktiv fondů důchodového zabezpečení". Jedině snad prodej ČEZ a převedení výnosů do státního penzijního fondu by mohl být alternativou.

Opt-out je nebezpečný pro české občany, jelikož znehodnotí jejich úspory a ohrozí jejich nárok na důchody. Opt-out by mohl ohrozit i úroveň stávajících důchodů a lidí, kteří jsou v těsně předdůchodovém věku. To ČSSD nepřipustí. Důchodová reforma musí vzniknout na dohodě politických stran, ale v žádném případě nesmí vystavit penz a úspory občanů riziku.

ČSSD si je vědoma, že se musejí provést parametrické úpravy důchodového systému, ale opt-out je v tuto chvíli nepřijatelný. Neslouží totiž lidem, ale pouze jako dobrý byznys privátním penzijním fondům.

Zdeněk Škromach
místopředseda ČSSD

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze