Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

ČSSD o zrušení pozůstalostních dávek neuvažuje

ČSSD o zrušení pozůstalostních dávek neuvažuje

Zdeněk Škromach odpovídá na dotaz čtenářky webu ParlamentníListy.cz

Dotaz od: sylva

Pane senátore, vůbec mne nenapadlo, že by měly zaniknout stávající penzijní fondy, znamená to, že budou pro účel třetího pilíře vytvořeny úplně nové s jinými pravidly?

Odpověď:

Dobrý den

současná koaliční vláda se netají tím, že bude v budoucnosti pokračovat v restriktivních opatřeních v oblasti sociálních systémů, včetně důchodového. Jejím cílem je vyšší podpora individuálního soukromého důchodového spoření, které ve své podstatě snižuje solidaritu v důchodovém systému a zvyšuje ekvivalenci důchodových práv, tj. zejména mnohem více než dosud přenáší náklady na důchodové dávky na jednotlivce. Koaliční vláda očekává, že si odpovědní jednotlivci za svůj život naspoří takové množství prostředků, za které si budou moci zakoupit dostatečně vysoké důchody, včetně pozůstalostních.

Vdovské, vdovecké a sirotčí důchody představují ze sociálního hlediska důležitý důchodový příjem, který je solidárně vyplácen uvedeným pozůstalým v případě smrti živitele. Spolu s dalšími solidárními dávkami, kterými jsou invalidní důchody, jsou proto logickým terčem koaliční snahy o „větší ekvivalenci“ v průběžném důchodovém pojištění a lze předpokládat, že další parametrické úpravy budou směřovat tímto směrem.

ČSSD se snaží, pokud jde o pozůstalostní dávky, zachovat jejich funkci v důchodovém systému. Např. u vdovského důchodu je jeho původním smyslem poskytnout po smrti manžela, který byl živitelem rodiny, pozůstalé manželce příjem, který slouží ke kompenzaci příjmové ztráty, k níž v této situaci dochází zejména v období krátce po jeho smrti. To je důležité zejména v situaci, kdy manželka pečuje o nezaopatřené dítě a z tohoto důvodu nemá vlastní, popřípadě dostatečný vlastní pracovní příjem. Proto ČSSD o zrušení pozůstalostních dávek obecně neuvažuje.

Řešením nahrazujícím doživotně poskytovaný vdovský důchod (obdobně i vdovecký důchod), o kterém se hovořilo např. v závěrech tzv. Bezděkovy komise, by však mohlo být v dlouhodobé perspektivě zavedení tzv. sdílení vyměřovacího základu manželů (partnerů), kterým by se v období společné výchovy dětí umožnilo odstranit důsledky příjmových rozdílů obou manželů (partnerů) na jejich pozdější vlastní důchodový nárok (starobní důchod). Jde o řešení obdobné společnému zdanění manželů, kdy by se v kalendářním roce pracovní příjmy obou manželů (partnerů) sečetly a pro účely důchodového pojištění by se každému z nich vykázala jedna polovina.

S pozdravem

Zdeněk Škromach

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze