Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

ČSSD je nejvhodnější ideál pro budoucí společenské fungování

ČSSD je nejvhodnější ideál pro budoucí společenské fungování

Zdeněk Škromach, rozhovor pro DIS ÚK n.s.

Co se Vám vybaví, když se řekne Senát PČR?
Především samozřejmě horní komora Parlamentu ČR, její význam v ústavním pořádku našeho politického systému. Funkce ústavní pojistky v okamžiku rozpuštění Poslanecké sněmovny, jak se tomu stalo v roce 2013. Legislativní funkce a kontrola tisků ze sněmovny, mnohdy oprava legislativních chyb atd. A v neposlední řadě většinový volební systém. Mám pocit, že občané čím dál více volají po osobní zodpovědnosti volených zastupitelů, a to jim dává právě personální volba, jako je do Senátu PČR. Plyne z toho samozřejmě ale i to, že každý senátor je svébytnou osobností, a ačkoli jednotlivé kluby senátorů spojuje společný stranický program, je obtížné najití vždy pro všechny kompromisní shodné stanovisko. Proto například v klubu ČSSD nebývá stranicky závazné hlasování.

                                                                    
Co se Vám vybaví, když se řekne ČSSD?
Jednoznačně nejstarší demokratická strana v našem stranickém systému s historií. Konsolidovaná strana, která má jasně stanovená pravidla sestavování kandidátních listin a jasně definovaný program. Tyto dvě složky především odlišují sociální demokracii od nově vznikajících stran a hnutí. V sociální demokracii můžete vyvozovat zodpovědnost za program a činy jejich volených zastupitelů a takzvaně s nimi zúčtovat ve volbách. Sociální demokracie je zároveň pro mě z hlediska programu jediná politická strana u nás, která se zajímá o potřeby občanů a dělá politiku pro střední třídu i sociálně potřebné. Prosazuje hodnoty solidarity, spravedlnosti, svobody a prosperity z perspektivy udržitelného rozvoje, a to je podle mě dlouhodobě nejvhodnější ideál pro budoucí společenské fungování.

    Jak jste spokojený se současným prezidentem?
Pana prezidenta jsem před druhým kolem volby veřejně podpořil. Miloše Zemana znám mnoho let a mám k němu blízký vztah. Jsem tedy spokojený s tím, že se prezidentem stal, když jím nemohl být kandidát ČSSD. Ohledně mediálního obrazu pana prezidenta a mnohdy až nevybíravých útoků médií na něj bych rád podotkl, že Miloš Zeman vykonává svou funkci prezidenta aktivně přesně tak, jak sliboval.

    Máte nějaké oblíbené rčení či přísloví?
Nejhorší smrt je z vyděšení.

    Jak trávíte volný čas?
Nejraději doma s rodinou a přáteli na Moravě. Také si rád zahraji počítačové hry pro odreagování či se podívám na kvalitní dokument a poslechnu muziku. Jsem myslivcem, a také si rád zahraji stolní tenis, v Hodoníně pořádáme dokonce mezinárodní turnaj mladých hráčů stolního tenisu.

    Jste pro zrušení soukromých exekutorů?
Exekuce a vymáhání dluhů je neustále horkým tématem. Sám jsem se k tomu již několikrát v médiích vyjadřoval. Je nepřijatelné, aby vznikal byznys v podobě zadlužování všech skupin obyvatel, mnohdy cíleně sociálně slabých, či důchodců apod., a pak byly pohledávky překupovány a vymáhány s provizí u exekutorských monopolních úřadů. Sám jsem se zapojil do diskuze probíhající na parlamentní úrovni k nejrůznějším návrhům změn exekučního řádu, protože bohužel ministerstvo spravedlnosti je prozatím nečinné. Neuvažuji však o rušení soukromých exekutorů. Myslím, že mnohem vhodnější změna systému je v zavedení teritoriálního působení exekutorských úřadů a systém přidělování pohledávek, podobně jako to funguje například u notářů s dědickým řízením. Proto jsem také inicioval novelu zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti v Senátu, v současné době je dopracovávána ve výboru Senátu a věřím, že bude brzy projednána a snad i přijata.

    Jste pro obnovení základní vojenské služby?
Byl jsem členem vlády, která základní vojenskou službu zrušila. S odstupem času si říkám, že by některým mladíkům vojenská služba prospěla, přesto si myslím, že je důležité mít především kvalitní profesionální armádu.

    Co byste na závěr vzkázal našim čtenářům?
Především bych nejen čtenářům, ale i tvůrcům přál čtenost a neustále zajímavá témata a zároveň schopnost reflexe poskytovaných informací a jejich analýzy.

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze